กลุ่มสามมิตรมอเตอร์ จับมือ มจธ. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านยานยนต์สมัยใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดย รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี ได้ร่วมลงนามความร่วมมือด้านวิชาการกับ บริษัท สามมิตร มอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านลอจิสติกส์และการขนส่งระดับประเทศและระดับโลก โดยนายยงยุทธ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านยานยนต์สมัยใหม่ (BEV) และชิ้นส่วนยานยนต์สำหรับผู้ประกอบการโลจิสติกส์ (Logistics Service Provider) ซึ่งเป็นการส่งเสริมพลังงานสะอาด ลดปัญหามลพิษและฝุ่นละอองทางอากาศ โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆ รวมถึงถ่ายทอดเทคโนโลยีและการสร้างบุคคลากรเข้าสู่อุตสาหกรรม เมื่อเร็วๆ นี้ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี