เอไอเอ ปักธงสู่ Digital Insurer ส่งแผน ABCDE ดันธุรกิจประกันชีวิต สู่โลกดิจิทัลเต็มรูปแบบ

เอไอเอ ประเทศไทย ปักธงเดินหน้า สู่บริษัทประกันชีวิตอันดับ 1 ของประเทศไทย ชูกลยุทธ์ ABCDE ขับเคลื่อนองค์กรสู่โลกใหม่พร้อมเป็น Digital Insurer แห่งแรกของประเทศ พร้อมประกาศความสำเร็จของปี 64 ด้วยส่วนแบ่งการตลาด ยูนิต ลิงค์ และประกันสุขภาพสูงถึง 40%

นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า ปีที่ผ่านมา ถือเป็นอีกปีที่ท้าทายสำหรับธุรกิจวินาศภัยและประกันชีวิต แต่เอไอเอได้มองเห็นโอกาส พร้อมกับสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งในด้านบริการ และผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยช่องทางที่หลากหลาย (Omni Channel) ส่งผลให้ ผลประกอบการในปีที่ผ่านมาของเอไอเอ ประเทศไทย ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจโดยมีส่วนแบ่งการตลาดเบี้ยประกันภัยรับรายใหม่ 23% คิดเป็นมูลค่า 23,542 ล้านบาท และมีส่วนแบ่งการตลาดเบี้ยประกันภัยรับรวม 26% คิดเป็นมูลค่า 157,446 ล้านบาท ขณะที่ส่วนแบ่งการตลาดยอดขายประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิต ลิงค์) 40% คิดเป็นมูลค่า 4,740 ล้านบาท สูงสุดเป็นประวัติการณ์ รวมไปถึงส่วนแบ่งการตลาดยอดขายประกันกลุ่ม Employee Benefit (EB) 18%

ขณะที่ แนวโน้มของเศรษฐกิจไทยในปีนี้ ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 รวมถึงปัจจัยภายนอกอื่น ๆ ทั้งจากการที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัย ซึ่งเอไอเอจะช่วยคนไทยวางแผนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ประกันสังคมที่ถูกปรับลดลง เราจึงเน้นให้คนไทยเข้าถึงประกันสุขภาพได้อย่างทั่วถึงเพื่อช่วยดูแลค่ารักษาพยาบาลส่วนเกิน ให้ผู้เอาประกันภัย อีกทั้ง อัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้น เอไอเอก็พร้อมนำเสนอโอกาสด้านอาชีพตัวแทน AIA Financial Advisor หรือ AIA Life Advisor ที่จะช่วยสร้างอนาคตที่มั่นคง และสร้างคุณค่าต่อตัวเองและผู้อื่น

นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย

สำหรับกลยุทธ์ที่จะผลักดันองค์กรให้ก้าวสู่ความเป็นหนึ่งจะประกอบไปด้วย “ABCDE” เริ่มจาก A – Agency Transformation การพัฒนาช่องทางตัวแทนประกันชีวิตให้ทันสมัย ผลักดันสู่การเป็น Digital Agent ด้วยการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้บริการ เช่น นวัตกรรม AIA iSign ที่ลูกค้าสามารถทำประกันชีวิตได้แบบไม่ต้องพบหน้ากัน ต่อมาคือ B – Business Partner Acceleration เอไอเอมุ่งหาพันธมิตรใหม่ๆ เพื่อสร้าง Ecosystem ให้กับลูกค้า ต่อมาคือ C – Customer Centricity เพื่อให้ตอบสนองความต้องการได้อย่างตรงจุด ต่อมาคือ DDigitalisation Journey การเป็น Digital Insurer โดยมุ่งหาและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อรองรับโลกดิจิทัล และสุดท้ายคือE – ESG (Environmental, Social and Governance) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยผ่านกลยุทธ์ ESG ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และธรรมาภิบาล

 ทั้งนี้ เพราะอนาคต เอไอเอ ต้องการก้าวไปสู่การเป็น Digital Insurer โดยเอไอเอเริ่มและวางรากฐานรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งใช้ TDA Strategy (Technology, Digital and Analytics) ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึก (Insight) และความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า รวมถึงการปรับใช้กับพนักงาน และตัวแทนประกันชีวิต ซึ่งได้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นระบบการทำงานภายในและบริการดิจิทัลต่าง ๆ เช่น

  • AIA iSign เครื่องมือที่ให้ตัวแทนประกันชีวิตบริการลูกค้า สามารถซื้อประกันได้ทุกรูปแบบ ปัจจุบันมีการใช้งานแล้วกว่า 4% ของตัวแทนประกันชีวิตทั้งหมด
  • ALive Powered by AIA แอปพลิเคชันผู้ช่วยส่วนตัว ที่ให้ความรู้และบริการด้านสุขภาพอย่างครอบคลุมปัจจุบันมีผู้ใช้งานแล้วกว่า 436,000 ราย
  • AIA iService ครอบคลุมทุกเรื่องกรมธรรม์ ที่ลูกค้าสามารถจัดการด้วยตัวเองได้แค่ปลายนิ้ว รวมถึงบริการ iClaim ซึ่งผู้เอาประกันภัยสามารถเรียกร้องสินไหมและตรวจสอบสถานะผ่านทางออนไลน์

ล่าสุด เอไอเอได้จับมือกับสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ ผ่านโครงการ AIA x RISE Accelerator เพื่อเรียนรู้และร่วมกันสร้างนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อช่วยยกระดับธุรกิจประกันชีวิตไทยให้ก้าวสู่โลกดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ