‘HINO’ ประกาศตั้ง รง.พร้อมผลิตรถในไทย หวังใช้เป็นฐานสร้างความแข็งแกร่งในอาเซียน

ฮีโน่ มอเตอร์ส ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับ ฮีโน่ มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง และฮีโน่ มอเตอร์ส เซลส์ประเทศไทย ประกาศก่อตั้งฐานการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย เพื่อใช้เป็นฐานในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน พร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขยายการบริการแบบบูรณาการเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจของลูกค้า

บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์ส จำกัด (HML) สำนักงานใหญ่ ประเทศญี่ปุ่น แต่งตั้ง คุณสมชาย เปลี่ยนแก้ว เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อสร้างรากฐานเป็นศูนย์การวางแผนผลิตภัณฑ์และการพัฒนา ในภูมิภาคอาเซียน โดยศูนย์กลางการผลิตแห่งใหม่นี้ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 250 ไร่ และจะเริ่มก่อสร้างต้นเดือนกรกฏาคมในปี 2562 คาดว่าพร้อมเริ่มเปิดดำเนินงานในปี 2564 ประกอบไปด้วย ศูนย์การผลิต และศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงมีสนามทดสอบพร้อมอาคารปฏิบัติการ โดยใช้เงินลงทุนกว่า 3,560 ล้านบาท

นายสมชาย กล่าวว่า บริษัทมีเป้าหมายอย่างชัดเจน นั่นคือการให้บริการลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด จัดหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุดโดยการผลิตรถยนต์แต่ละคัน ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ศูนย์กลางการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้รวมการวางแผนผลิตภัณฑ์ การพัฒนา และการผลิต รวมทั้งการบริการแบบบูรณาการในอาเซียนไว้ด้วยกัน

สำหรับ กลุ่มบริษัทฮีโน่ ยังได้วางแผนโครงสร้างทางธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนไปจนถึงปี 2568 โดยกำหนดให้ประเทศไทยเป็นตลาดที่สำคัญแห่งหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน และเป็นเสาหลักแห่งที่สองถัดจากญี่ปุ่น สำหรับประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจที่สำคัญและเป็นผู้ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ การบริการแบบบูรณาการภายในภูมิภาคอาเซียน โดยศูนย์แห่งใหม่นี้ จะเป็นศูนย์ที่เสริมสร้างความแข็งแกร่งในการวางแผน

การพัฒนาการผลิตสินค้าในประเทศไทย เป็นศูนย์ที่ได้รับการออกแบบให้มีความสามารถในการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับภูมิภาคอาเซียน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโรงงานโคกะ (Koga Plant) ซึ่งเป็นโรงงานแม่ในประเทศญี่ปุ่นโดยศูนย์การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์จะเริ่มผลิตรถยนต์บรรทุกและรถยนต์โดยสารสำหรับตลาดประเทศไทยในปี 2564 และจะเริ่มผลิตเพื่อส่งออกไปยังตลาดในภูมิภาคอาเซียนประมาณ ปี 2567