SVL Group เปิดตัวศูนย์กลางการขนส่งภาคกลางรองรับงานทั่วประเทศ

กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ SVL Group โชว์ศักยภาพธุรกิจ เดินหน้าเปิดศูนย์บริการขนส่งครบวงจร นครหลวงฮับ -SVL NKL Hub อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เชื่อมการขนส่งภาคกลาง ภาคใต้ สู่ภาคเหนือ และภาคอีสาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานขนส่ง ตอบโจทย์ทุกความต้องการลูกค้า พร้อมให้บริการด้วยรถเทรลเลอร์ขนาดใหญ่ รองรับงานขนส่งได้ทั่วประเทศ

นายอนุวัต ชัยกิตติวนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ภายใต้ SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ เปิดเผยว่า“แม้ในปีที่ผ่านภาพรวมเศรษกิจไทยจะอยู่ในสภาวะชะลอตัวจากวิกฤตการแพร่ระบาดของCOVID -19 ทำให้กระทบภาคธุรกิจต่างๆ ซึ่งในส่วนธุรกิจโลจิสติกส์ ของ SVL Group ทั้งในส่วนธุรกิจการขนส่งทางบกโดยบริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด ยังคงขนส่งสินค้า และมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ทั้งจากการเดินหน้าหาลูกค้า ทำให้เราถือพอร์ตลูกค้าในมือหลายประเภทธุรกิจ ปัจจุบันนอกจากลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กต่างๆ แล้วยังมีสินค้ากลุ่มอาหารสัตว์ กลุ่มอุปโภคบริโภค กลุ่มวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ฯลฯ ส่งผลให้ปัจจุบันมีการใช้งานรถบรรทุกขนส่งสินค้า ทั้งรถของบริษัทฯ เอง และรถร่วมของพันธมิตรคู่ค้าของเรา”

นอกเหนือจากกลุ่มลูกค้าแล้ว กลยุทธ์ทางธุรกิจสำคัญที่ SVL Group ได้วางไว้คือ เรื่องของ Nationwide Hub หรือศูนย์บริการขนส่งครบวงจร ในแต่ละโลเคชั่น เพื่อรับงานขนส่งได้ทั่วประเทศ เป็นทั้งจุดรับงาน และจุดรับ-ส่งกระจายสินค้า โดย Nationwide Hub ของ SVL Group เดิมมีอยู่ทั้งสิ้น 3 Hub คือ 1.BSP Hub – Bang Saphan Hub (ศูนย์บริการขนส่งครบวงจร อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ) 2. SRT Hub – Surathani Hub (ศูนย์บริการขนส่งครบวงจร อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี) 3. BPK Hub – Bang Pakong Hub (ศูนย์บริการขนส่งครบวงจร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา)

ที่ผ่านมาทั้ง 3 Hub ทำงานต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน และเป็นจุดรับงาน จุดส่ง-ถ่ายสินค้าให้ลูกค้าไปยังปลายทางจังหวัดต่างๆ ในแต่ละภูมิภาคได้เป็นอย่างดี จากการวางกลยุทธ์ด้วยโลเคชั่น ทำให้มียอดตัวเลขการขนส่งสินค้าต่อเนื่องทุกวัน ทำให้มองเห็นอนาคตการขยาย Hub ขึ้นมาอีก ล่าสุดจากการที่มีพันธมิตร และการสำรวจสถานที่ จึงเกิด “ศูนย์บริการขนส่งครบวงจร อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา – NKL Hub” ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์บริการด้านการขนส่งสินค้า ที่จะช่วย เสริมทัพการขนส่ง เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการบริการเชื่อมการขนส่งในภาคกลาง ภาคใต้ สู่ภาคเหนือ และภาคอีสาน ได้อีก 1 จุด เรามีการบริการด้วยรถบริการเทรลเลอร์ขนาดใหญ่ รวมถึงท่าเรือรับ-ส่งสินค้า ที่พร้อมให้บริการสม่ำเสมอทุกวัน”

“SVL Group เราศึกษาเรื่องการจัดตั้งศูนย์บริการขนส่งครบวงจรจากปริมาณงาน ปริมาณลูกค้าที่ติดต่อมา ทำให้เรามั่นใจว่า ศูนย์บริการขนส่งครบวงจร อ.นครหลวง (NKL Hub) จะเป็นอีก 1 Hub ที่สร้างมูลค่าให้กับธุรกิจโลจิสติกส์ของบริษัทฯ ได้ ล่าสุดได้ให้บริการขนส่งปูนซีเมนต์ถุงมากกว่า 10,000 ตันต่อเดือน จากภาคกลางลงภาคใต้ การมี Hub ทำให้บริษัทฯ สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายของลูกค้า สินค้าและพาร์ทเนอร์ เพิ่มขีดความสามารถและโอกาสในการบริหารงานขนส่งในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง โดย SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์มีความมุ่งมั่นสร้างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานธุรกิจโลจิสติกส์ เพื่อการเชื่อมต่อด้านการขนส่งในระดับภูมิภาค รวมทั้งส่งเสริมธุรกิจท้องถิ่น และสร้างโอกาสทางการค้าให้แก่หลากธุรกิจไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็ก กลางหรือใหญ่ รวมทั้งธุรกิจนำเข้าและส่งออกสินค้า”