สสว.เชิญร่วมงานเปิดโครงการ SME Early Stage และ Boost Up New Entrepreneur ปี 62

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นประธานในงานเปิดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME Early Stage) และโครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost Up New Entrepreneur) ปี 2562 ในวันพุธที่ 20 ก.พ.62 เวลา 10:00 น. ณ ห้องเดอะ เพลย์เฮาส์ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ ชั้น 7 สยามสแควร์ วัน และขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจร่วมรับฟังการเสวนาในหัวข้อ “เริ่มเล็ก สำเร็จเร็ว… คิดให้ไกล และใหญ่พอ” เพื่อเป็นแนวคิดในการพัฒนาธุรกิจ สร้างสรรค์นวัตกรรม ต่อยอดด้านการตลาด และการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และชมการออกบูธผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่ได้รับความสำเร็จจากโครงการปี 2561 กว่า 20 ราย ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 12.00 น.