ทีเอ็มบีธนชาต ชวนผู้สนใจลงทุนเข้าร่วมชมสัมมนา“ttb investment outlook 2022 ผ่าทุกมิติการลงทุน…รู้ก่อนชัวร์กว่า”

ทีเอ็มบีธนชาต ขอเชิญผู้สนใจด้านการลงทุนเข้าร่วมชมสัมมนาแบบออนไลน์ttb investment outlook 2022 ผ่าทุกมิติการลงทุน…รู้ก่อนชัวร์กว่า”  ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 – 15.30 น. ผ่านช่องทาง “Facebook Live : ttb advisory”  โดยมีกูรูและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินจาก 4 พันธมิตรของธนาคาร ได้แก่ บลจ.กรุงไทย บลจ.วรรณ บลจ.ทหารไทยอีสท์สปริง และ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) มาร่วมวิเคราะห์ทิศทางการลงทุน เผยภาพรวมการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนว่าสินทรัพย์ที่น่าลงทุนและปลอดภัย มุมมองแนวโน้มเศรษฐกิจเมื่อสถานการณ์โควิดใกล้ถึงจุดอิ่มตัว การปรับตัวของตลาดหุ้นโลก แรงกระตุ้นจากนโยบายการคลังของสหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่นที่จะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทย รวมถึงทิศทางสถานการณ์ของตลาดหุ้นกลุ่มประเทศเกิดใหม่ในปีนี้ ครบทุกข้อมูลความรู้สำหรับนักลงทุน สร้างโอกาสการมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น ทั้งในวันนี้และอนาคต