สกพอ. เยี่ยมชม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผลิตไม้กฤษณา ร่วมหารือขยายตลาดส่งออก พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง

ดร.ธัชพล กาญจนกูล รองเลขาธิการสายงานพื้นที่และชุมชน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ อีอีซี ได้เข้าเยี่ยมชม พร้อมร่วมพูดคุยกับคุณพิกุล กิตติพล ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผลิตไม้กฤษณา เพื่อหารือแนวทางการขยายตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์แปรรูปไม้กฤษณา ที่สามารถใช้ทุกส่วนของไม้กฤษณา นำมาแปรรูป อาทิ ใบชากฤษณา, เปลือกต้นกฤษณาจุดกันยุง, แก่นไม้กฤษณา ที่ใช้จุดเพื่อดมกลิ่นให้ความสดชื่น บำรุงหัวใจ แก้ไทยรอยด์เป็นพิษ และเส้นน้ำมันต้นกฤษณาที่สามารถนำไปสกัดเป็นน้ำมัน และนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มากมายกว่า 40 ชนิด ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันนวดสมุนไพร หรือใช้เป็นสารตั้งต้นให้กับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และเครื่องประทินผิวต่างๆ ซึ่งนอกจากวิสาหกิจชุมชน ฯ แห่งนี้ จะเป็นแหล่งผลิต และสกัดน้ำมันไม้กฤษณาแห่งเดียวในโลกแล้ว ชาวบ้านในวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ยังมีการปลูกพืชผัก สมุนไพร และผลไม้ตามฤดูกาลอีกมากมาย อาทิ ผักกูด, ฟ้าทลายโจร, เร่ว, กระชาย ฯลฯ ซึ่งได้มีการร่วมพูดคุยเพื่อหาช่องทางในการจัดจำหน่ายให้มากขึ้นต่อไปในอนาคต

สำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผลิตไม้กฤษณา ตั้งอยู่ตำบลกะเฉด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ปลูกไม้กฤษณา ทั้งสิ้น 4 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์ Aquilaria Subintegra, สายพันธุ์ Aquilaria Crassna, สายพันธุ์ Aquilaria Malaccensis และสายพันธุ์กฤษณาน้อย บนพื้นที่กว่า 200 ไร่