สกพอ. เดินหน้าลงพื้นที่ เชื่อมองค์ความรู้ SNC ต่อยอดความร่วมมือ สร้างโรงงานอัจฉริยะในพื้นที่อีอีซี

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.ธัชพล กาญจนกูล รองเลขาธิการสายงานพื้นที่และชุมชน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ อีอีซี และคณะ เข้าร่วมหารือกับ ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ ชิ้นส่วนยานพาหนะ และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อสร้างความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมให้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการประหยัดพลังงานลดคาร์บอนไดออกไซน์ และการพัฒนาผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพในการออกแบบชิ้นส่วนอุปกรณ์

รวมทั้งการเตรียมการเพื่อจัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่ ผู้ประกอบการรถรับจ้าง รถเช่า และแท็กซี่ ในการปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์เป็นยานยนตร์ไฟฟ้า (EV Conversion) เพื่อสร้างความร่วมมือในการเป็นนิคมอุตสาหกรรมแบบสมาร์ทอินดัสเทรียลแบบครบวงจร เป็นไปตามแผนการดำเนินโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นฐานผลิตยานยนต์ไฟฟ้า และชิ้นส่วนระดับโลกต่อไป