อาคเนย์ประกันภัย- ไทยประกันภัย เปิด 4 ขั้นตอนลงทะเบียนเพื่อขอคืนเบี้ยประกันโควิดเต็มจำนวนแบบออนไลน์  

จากการที่ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)  และบริษัท ไทยประกันภัยได้เสนอคืนเบี้ยประกันโควิด ให้แก่ลูกค้าเต็มจำนวนแบบออนไลน์ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและอำนวยความสะดวก ตลอดจนลดความหนาแน่นของการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ที่ลูกค้าจำนวนมากจะเข้ามาทำธุรกรรม โดยเริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง กุมภาพันธ์ 2565  ทั้ง บริษัทจึงได้จัดทำคำแนะนำในรูปแบบ Infographics ตลอดจนเผยแพร่ QR Code เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงเว็บไซต์ได้รวดเร็วผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยมีรายละเอียดดังนี้

อันดับแรก เตรียมความพร้อม – เอกสารและข้อมูลที่ต้องเตรียมสำหรับการลงทะเบียน

ขั้นตอนที่ 1 – Scan QR Code

ขั้นตอนที่ 2 – กรอกข้อมูลตามกรมธรรม์

ขั้นตอนที่ 3 – กรอกรหัส OTP

ขั้นตอนที่ 4 – เลือกช่องทางการรับเงินคืน

ทั้งนี้การคืนเบี้ยประกันภัยให้เต็มจำนวน  หมายถึง ลูกค้าจะได้รับเงินที่ซื้อกรมธรรม์โควิดตั้งแต่แรกคืนครบทั้งหมด แม้ว่าการคุ้มครองจะผ่านมาแล้วหลายเดือน ไม่ได้หักเงินตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ เช่น  2-4 เดือน เหมือนที่บริษัทที่ปิดไปแล้วจ่ายคืนลูกค้า และสุดท้ายได้เงินคืนคนละประมาณ 50-90 บาท