DMT เดินสายมอบถุงของขวัญวันเด็ก!!

 

เมื่อเร็วๆนี้ ทีมสื่อสารองค์กรจาก บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) พามิสเตอร์โทล์ลเวย์  เดินสายมอบถุงของขวัญวันเด็ก ที่ประกอบไปด้วย อุปกรณ์การเรียน ขนม นม และของเล่น จำนวน 1,000 ชุด ให้กับตัวแทนชุมชนต่างๆ ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงบริษัท อาทิ ชุมชนเคหะทุ่งสองห้อง ชุมชนหลักสี่ แฟลตทุ่งสองห้อง เพื่อร่วมสร้างความสุขในช่วงวันเด็กแห่งชาติให้กับเยาวชนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป