เลขาธิการ คปภ. หวั่นถ้ายกเลิกกรรมธรรม์แบบเหมาเข่งได้ เกรงปชช.ขาดความเชื่อมั่นต่อประกันภัย

จากกรณีที่บริษัทอาคเนย์ประกันภัย จำกัด(มหาชน) และบริษัทไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน) ได้มอบอำนาจให้ตัวแทนทำการยื่นฟ้องเลขาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ฐานออกคำสั่งทางปกครอง โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยยื่นฟ้องและขอศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษา 1)พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งนายทะเบียนที่ 38/2564 เรื่องให้ยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัทในกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัยฉบับลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ออกคำสั่ง

2)ขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 38/2564 เรื่องให้ยกเลิกเงื่อนไขใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัทในกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย ฉบับลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ไว้เป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษา คดีหรือจนกว่าศาล จะมีคำสั่งหรือคำพิพากษา เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

พร้อมกันนี้ ที่ห้องพิจารณาคดี11 ศาลปกครองกลาง ได้มีตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดีทั้งสองคือ บมจ.อาคเนย์ประกันภัย และบมจ.ไทยประกันภัยได้เดินทางงมารับฟังศาลพิจารณาของศาลว่าจะประทับรับฟ้องหรือไม่ โดยมีดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบการธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ผู้ถูกฟ้องคดีเข้ารับฟังด้วย ท่ามกลางสื่อมวลชนให้ความสนใจรอทำข่าวที่ศาลปกครองจำนวนหนึ่ง

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาฯคปภ. เปิดเผยว่า วันนี้เป็นการนัดไต่สวนว่าศาลจะรับคำฟ้อง หรือเปล่า เพราะฉะนั้นศาลก็ให้เราชี้แจงตามประเด็นที่ศาลถาม และยื่นพยานหลักฐานไป ซึ่งทางศาลก็ถามฝั่งตรงข้าม แต่คงจะบอกรายละเอียดให้ไม่ได้ โดยศาลให้รอการนัดของศาลอีกที เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมาก ขณะนี้เรายังไม่ได้ยื่นคำให้การ เพียงแต่เรายื่นคำชี้งแจงไปเท่านั้น ซึ่งเรามีเอกสารต่างๆมอบให้ไป ขั้นตอนจากนี้ไปก็คงจะเป็นดุลยพินิจของศาล โดยหากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า คำฟ้องของเขาฟังขึ้น ศาลก็พิจารณาตามคำขอของเขา ซึ่งหนึ่งในคือ คำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 38/2564 เรื่องให้ยกเลิกเงื่อนไขใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งถ้าเผื่อศาลสั่งรับ ศาลก็จะมีการนัดไต่สวนก่อน

“ถ้าเมื่อใดที่ความเสี่ยงภัยเปลี่ยนไป แล้วบริษัทประกันภัยสามารถอ้างเหตุนี้ มายกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ แบบเหมาแข่ง ก็ย่อมจะกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ที่ไม่เคยปรากฎในระบบประกันภัยของโลก จนลุกลาม กระทบต่อความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนแล้วเช่นนี้ประชาชนจะซื้อประกันไปทำไม”ดร.สุทธิพล กล่าว