อาคารกรุงศรี สำนักงานเพลินจิต ได้รับรางวัลอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย ประจำปี 2564 ระดับโกลด์เป็นปีที่ 2 

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) นำโดย นายนิติธาร วรรณะวาณิชย์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานอำนวยการกลาง (ซ้าย) และ นายธนคร วรเวช ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารระบบประกอบอาคารและสำนักงานกรุงศรี กรุ๊ป (ขวา) เข้าร่วมรับรางวัลอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัยประจำปี 2564 ระดับโกลด์ จากนายพิศุทธิ์ สุขุม  รักษาการในตำแหน่งวิศวกรใหญ่ กรมโยธาธิการและผังเมือง (กลาง) จัดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร ณ ห้องประชุมนริศรานุสรณ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยอาคารกรุงศรี สำนักงานเพลินจิต ได้รับรางวัลอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย ประจำปี 2564 ระดับโกลด์ ซึ่งนับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันที่อาคารกรุงศรี สำนักงานเพลินจิต ได้รับรางวัลนี้