โปรดทราบ! สสจ.นนท์ เปิดลงทะเบียนไฟเซอร์ 2 เข็ม จำนวน 1 หมื่นคน พ่วงเพิ่มบูสต์เข็ม 3 สำหรับผู้ฉีดแอสตร้าครบ 2 เข็มแล้ว

โปรดทราบ! สสจ.นนท์ เปิดลงทะเบียนไฟเซอร์ 2 เข็ม จำนวน 1 หมื่นคน พ่วงเพิ่มบูสต์เข็ม 3 สำหรับผู้ฉีดแอสตร้าครบ 2 เข็มแล้ว

นายแพทย์สฤษดิ์เดช เจริญไชย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นนทบุรี เปิดเผยว่า สสจ.นนทบุรี เปิดให้ลงทะเบียนนนท์พร้อม Pfizer Day Again!!” จัดฉีดวัคซีนเข็ม 1 และเข็ม 2 เป็นชนิดไฟเซอร์ จำนวน 10,000 คน โดยจะฉีดวัคซีนในวันที่ 30 .. 2564 และวันที่ 1 .. 2564 วันละ 5,000 คน ที่ Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต

สำหรับนนท์พร้อม Pfizer Day Again!! นั้น เปิดรับลงทะเบียนจนถึงวันที่ 29 .. 2564 ก่อนเวลา 17:00 . (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน) ซึ่งจะฉีดวัคซีนให้กีบชาวไทยอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนและไม่เคยมีประวัติติดเชื้อมาก่อน ซึ่งไม่จำกัดพื้นที่ที่อยู่อาศัย โดยลงทะเบียนได้ที่ https://www.xn--o3cdavpl4ezlya.com/nontprompt/wcontent/content_viewfile/ready-to-work-no10th (รวมถึงผู้ที่เคยลงทะเบียนเดิมและยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนขอให้ลงทะเบียนใหม่ตามลิงค์นี้)

นายแพทย์สฤษดิ์เดช กล่าวต่ออีกว่า นอกจากนี้ สสจ.นนทบุรี ยังได้เพิ่มเงื่อนไขนนท์ Pfizer Set Combo” สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า ครบ 2 เข็ม นับจากเข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เป็นวัคซีนเข็ม3 สำหรับคนไทย และไม่จำกัดพื้นที่อยู่อาศัย โดยจะฉีดในวันที่ 1-2 .. 2564 วันละ 5,000 คน รวมจำนวน 10,000 คน ที่ศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย)

ทั้งนี้ เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 .. 2564 ก่อนเวลา 17.00 . ลงทะเบียนได้ที่ https://www.xn--o3cdavpl4ezlya.com/nontprompt/wcontent/content_viewfile/slot-23-booster อย่างไรก็ตาม เป็นการลงทะเบียนแบบเลือกวันนัด และสนามฉีดแจ้งชัดเจนแล้ว ถือเป็นการยืนยันนัดทันทีหลังลงทะเบียนสำเร็จ (ไม่มีการแจ้งSMS) ในใบนัดจะแสดงสถานที่นัด วันและเวลานัดหมายชัดเจน ขอให้ไปตามเวลานัดหมาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการSocial Distancing