100 ปี การก่อตั้ง ‘พรรคคอมมิวนิสต์จีน’ นำการเปลี่ยนแปลงที่สั่นสะเทือนโลกมาสู่ประชาชาติจีน

การประชุมเต็มคณะครั้งที่ 6 ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ชุดที่ 19 จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งตั้งแต่วันที่ 8 – 11 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยการประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นพิจารณามติคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเกี่ยวกับความสำเร็จที่สำคัญและประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์ของพรรคในการต่อสู้ร้อยปี (ฉบับร่างการอภิปราย) ตลอด 100 ปีที่ผ่านมาพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้นำจีนส่งเสริมการปฏิวัติ การก่อสร้าง และการปฏิรูป ซึ่งประสบความสำเร็จครั้งสำคัญและสั่งสมประสบการณ์อันล้ำค่า ประชาชาติจีนก้าวกระโดดครั้งใหญ่จากการลุกขึ้นยืน มั่งคั่ง จนแข็งแกร่ง และได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงที่สั่นสะเทือนโลก

​​ในช่วงร้อยปีนี้พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ต่อสู้อย่างไม่หยุดยั้งเพื่อบรรลุความฝันการฟื้นฟูประชาชาติจีน โดยผ่าน 28 ปี แห่งการต่อสู้นองเลือด พรรคคอมมิวนิสต์จีนก่อตั้งจีนใหม่ ซึ่งยุติประวัติศาสตร์สังคมกึ่งอาณานิคมและกึ่งศักดินาของจีนเก่าอย่างสิ้นเชิง รวมทั้งยุติสถานการณ์ความแตกแยกในจีนเก่าอย่างสิ้นเชิง

​​บรรลุความเป็นอิสระของชาติและปลดปล่อยประชาชน ยกเลิกสนธิสัญญาไม่เท่าเทียมซึ่งบังคับจีนโดยลัทธิจักรวรรดินิยมและเอกสิทธิ์ทั้งหมดของลัทธิจักรวรรดินิยมในจีนโดยสิ้นเชิง สร้างเงื่อนไขทางสังคมพื้นฐานสำหรับการบรรลุซึ่งการฟื้นฟูประชาชาติจีน

​หลังก่อตั้งจีนใหม่พรรคคอมมิวนิสต์จีนนำประชาชนสู่การปฏิวัติสังคมนิยม ตั้งระบบสังคมนิยมขั้นพื้นฐานและส่งเสริมการสร้างสังคมนิยม เอาชนะการโค่นล้มทำลายล้างและยั่วยุด้วยอาวุธของลัทธิจักรวรรดินิยมและอำนาจนิยม บรรลุซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่กว้างขวางและลึกซึ้งที่สุดในประวัติศาสตร์ของประชาชาติจีน

​​บรรลุซึ่งก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของประเทศตะวันออกที่ยากจนและประชากรขนาดใหญ่เข้าสู่สังคมนิยม โดยวางข้อกำหนดเบื้องต้นทางการเมืองขั้นพื้นฐานและรากฐานทางระบบเพื่อการฟื้นฟูประชาชาติจีนอย่างยิ่งใหญ่

​​เมื่อเข้าสู่ยุคใหม่แห่งการปฏิรูปและเปิดประเทศ จีนภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์จีนส่งเสริมการปฏิรูปและเปิดประเทศอย่างแน่วแน่ เอาชนะความเสี่ยงและความท้าทายจากทุกด้าน สร้างนวัตกรรมใหม่ ยืนหยัด ปกป้อง และพัฒนาสังคมนิยมที่มีลักษณะแบบจีน

​​บรรลุซึ่งการก้าวกระโดดครั้งประวัติศาสตร์จากชีวิตผู้คนที่มีอาหารไม่เพียงพอสู่ชีวิตที่พอกินพอใช้โดยรวมและกลายเป็นสังคมมีกินมีใช้อย่างรอบด้าน ให้การรับประกันระบบที่สดใสและสภาพสำหรับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว เพื่อบรรลุซึ่งเกิดการฟื้นฟูอันยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีน

​​ตลอด 9 ปีที่ผ่านมา ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของลัทธิสังคมนิยมที่มีลักษณะพิเศษของจีนในยุคใหม่เป็นไปอย่างรอบด้าน พรรคคอมมิวนิสต์จีนและกิจการของประเทศได้สร้างความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์และผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์

​​ด้านการสร้างทางเศรษฐกิจนั้น ในปี 2020 GDP ของจีนเกิน 100 ล้านล้านหยวน ปริมาณเศรษฐกิจคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 17% ของเศรษฐกิจโลก ซึ่งจัดอยู่ในอันดับเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลกอย่างมีเสถียรภาพ GDP ต่อหัวเกิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ บังเกิดเป็นกลุ่มรายได้ปานกลางใหญ่ที่สุดในโลก และประสบความสำเร็จในการก้าวกระโดดครั้งประวัติศาสตร์จากประเทศที่มีรายได้ต่ำไปสู่ประเทศที่มีรายได้ระดับกลางบน

​​ด้านเทคโนโลยี ความแข็งแกร่งทางเทคโนโลยีได้รับการปรับปรุงอย่างมาก ช่วงต้นของการสถาปนาตั้งจีนใหม่แม้แต่ไม้ขีดและตะปูยังต้องพึ่งพาการนำเข้า ไปเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญในด้านเชิงกลยุทธ์ไฮเทคจำนวนมาก เช่น การสำรวจอวกาศและสำรวจดวงจันทร์ ระบบนำทางเป่ยโต่ว การดำน้ำลึกพร้อมมนุษย์ รถไฟความเร็วสูง การสื่อสารเคลื่อนที่ 5G ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ทำให้จีนได้เข้าสู่กลุ่มประเทศนวัตกรรมและกำลังเคลื่อนจากประเทศใหญ่ทางเทคโนโลยีไปสู่ประเทศเข้มแข็งทางเทคโนโลยี

​​ด้านการดำรงชีวิตของประชาชน จีนได้สร้างระบบประกันสังคมใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งรวมถึงประกันสังคม ความช่วยเหลือทางสังคม สวัสดิการสังคม รวมทั้งการอุดหนุนและประกันสำหรับผู้มีคุณูปการพิเศษต่อประเทศ สังคม และครอบครัว ภายในสิ้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมประกันพื้นฐานทั่วประเทศมีถึง 1,014 ล้านคน และประกันสุขภาพขั้นพื้นฐานครอบคลุมผู้คนกว่า 1.3 พันล้านคน

​​การให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างอารยธรรมทางระบบนิเวศเป็นไฮไลท์ยุคใหม่ ปัจจุบันแนวคิด “น้ำใสภูเขาเขียว คือ ภูเขาทองภูเขาเงิน” กลายเป็นฉันทามติและแนวปฏิบัติของทั้งสังคม การสร้างอารยธรรมทางนิเวศวิทยาของจีนมีความตั้งใจที่แข็งแกร่ง ทุ่มเทกำลังและมีประสิทธิภาพอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

​​หนึ่งร้อยปีที่แล้วประชาชาติจีนมีภาพลักษณ์แห่งความเสื่อมโทรมบนโลก ปัจจุบันประชาชาติจีนมีภาพลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองบนโลก และกำลังมุ่งหน้าสู่การฟื้นฟูครั้งใหญ่อย่างไม่หยุดยั้ง ประชาชนจีนทั่วไปเห็นพ้องต้องกันว่า เหตุผลที่เกิดความสำเร็จอันยิ่งใหญ่เหล่านี้คือการยึดมั่นในความเป็นผู้นำของพรรคคอมมิวนิสต์จีน

แปลเรียบเรียงโดย : ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน (CMG)