‘ไจก้า’ หนุน ‘สตาร์ทอัพไทย’ เร่งต่อยอดธุรกิจอย่างยั่งยืน

“ไจก้า” จากญี่ปุ่น หนุน “สตาร์ทอัพไทย เร่งต่อยอดธุรกิจผ่านโครงการ “JICA NINJA ACCELERATOR 2021”

นายทาเคอุจิ คาซึโอะ ผู้แทนอาวุโสของไจก้าประเทศไทย เปิดเผยว่า นับตั้งแต่องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ JICA ได้เปิดตัวโครงการ JICA NINJA Accelerator ไปเมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2564 ซึ่งเป็นโครงการอบรมที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนสตาร์ทอัพในประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และบังคลาเทศ ที่ต้องการเติบโตทางธุรกิจ และอยู่ภายใต้กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

โดยในประเทศไทยมีสตาร์ทอัพที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการได้แก่ Ira Concept Eden Agritech และ Socialgiver โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจเพื่อพัฒนาแผนธุรกิจ รวมถึงมีการเตรียมพร้อมสำหรับ Demo day ซึ่งเป็นโอกาสในการเข้าถึงตลาดญี่ปุ่น และ Roadshow ซึ่งจะได้มีโอกาสพบปะนักลงทุนจากนานาชาติในเดือนมกราคม 2022 อีกด้วย

สำหรับ Ira Concept ผ้าอนามัยทางเลือกใหม่ที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ซึ่งแตกต่างจากผ้าอนามัยปกติที่ต้องใช้เวลา 500-800 ปีในการย่อยสลาย นอกจากจะได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากธรรมชาติแล้ว ยังสามารถช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ผู้ก่อตั้ง Ira Concept คือคุณรุ้ง…วรางทิพย์ สัจจทิพวรรณ ผู้ที่ต้องการให้การใช้ผ้าอนามัยเป็นเรื่องที่ทุกคนมองว่าปกติ และปลอดภัยทั้งต่อตัวเองและโลก

ในส่วน Eden Agritech สารเคลือบธรรมชาติ ที่สามารถยืดอายุ ผักและผลไม้ เพื่อให้ผลผลิตทางการเกษตรไทย สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้มากขึ้น นอกจากช่วยลดการสูญเสียผลผลิตทางการเกษตรแล้ว ยังสามารถช่วยยกระดับผลผลิตของเกษตรกรไทย ลดการตีกลับของสินค้าเกษตรเนื่องจากถูกปฎิเสธจากประเทศปลายทางเพราะสินค้าไม่ได้มาตรฐานอีกด้วย ทำให้ลดมูลค่าของการสูญเสียที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นความตั้งใจของผู้ก่อตั้งคือ คุณนรภัทร เผ่านิ่มมงคล และทีมงานจาก Eden Agritech

เช่นเดียวกับ Socialgiver แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ก่อตั้งโดยคุณอาชว์ วงศ์จินดาเวศย์ เพื่อให้คนรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์ชื่นชอบการท่องเที่ยว ได้มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและประเทศไทยโดยการนำทุกการบริโภค และการจับจ่ายใช้สอยผ่านแพลตฟอร์มเปลี่ยนเป็นเงินบริจาคเพื่อสังคม

ทั้งนี้ Socialgiver ได้ร่วมกับภาคธุรกิจไม่ว่าจะเป็น โรงแรม ร้านอาหาร และการบริการ ซึ่งมีความยินดีที่จะนำรายได้ 70% บริจาคให้กับสังคม และ 30% เป็นค่าดำเนินการให้กับทาง Socialgiver นอกจากผู้บริโภคจะมีความสุขกับการพักผ่อนแล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคเงินให้สังคมเพื่อนำใช้ให้เกิดประโยชน์และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมอีกด้วย

โครงการ JICA NINJA Accelerator ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก JICA นั้น นอกจากจะให้การนับสนุนทางธุรกิจแก่สตาร์ทอัพในเมืองไทยแล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและช่วยเหลือสังคมอีกด้วย ทั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีของสตาร์ทอัพเมืองไทยที่จะได้ต่อยอดทางธุรกิจของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน