‘ไทยเวิลด์แวร์ฯ ‘รับรางวัลCSR-DIW Continuous Award 2021

 

นายประเสริฐ ไตรจักรภพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเวิลด์แวร์โพลีโพรดักส์ จำกัด ภายใต้กลุ่มศรีเทพไทย เข้ารับมอบโล่ห์รางวัลอันทรงเกียรติ “CSR-DIW Continuous Award 2021” ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง ซึ่งจัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจากนายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมนายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้เกียรติร่วมมอบรางวัลฯ แบบ Virtual Ceremony ผ่าน Application Zoom

โดยรางวัลนี้สะท้อนถึงมาตรฐานการทำงานภายใต้การปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ครอบคลุมแนวทางทั้ง 7 ด้าน คือ การกำกับดูแลองค์กรสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติด้านแรงงาน การดูแลสิ่งแวดล้อม การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม ความใส่ใจต่อผู้บริโภค และการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน ซึ่งสอดรับกับปรัชญาการดำเนินธุรกิจของกลุ่มศรีเทพไทย “คุณธรรมนำธุรกิจ” ที่ทางไทยเวิลด์แวร์ฯ ใช้เป็นหลักในการดำเนินธุรกิจตลอดมา