NT เคียงข้างคนไทยในทุกวิกฤต มอบถุง ‘พลังน้ำใจเอ็นที’ 8,000 ถุง ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

NT เคียงข้างคนไทยในทุกวิกฤต มอบถุง “พลังน้ำใจเอ็นที” 8,000 ถุง ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

รายงานข่าวจากบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT รัฐวิสาหกิจด้านดิจิทัลและการสื่อสารโทรคมนาคม ภายใต้การกำกับดูแลโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DES) ระบุว่า NT ขอเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่พร้อมยืนหยัดเคียงข้างคนไทยในทุกวิกฤต โดยเฉพาะเมื่อประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยได้เดินหน้าให้ความช่วยเหลือพร้อมมอบถุงยังชีพพลังน้ำใจเอ็นทีช่วยบรรเทาความเดือนร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง จำนวนกว่า 8,000 ถุง ทยอยให้ความช่วยเหลือไปแล้วในหลายจังหวัดทั่วประเทศ

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ NT เปิดเผยว่า นับตั้งแต่มีสถานการณ์น้ำท่วมเกิดขึ้น NT มีความห่วงใยในความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจำนวนมาก โดยผู้บริหารและพนักงานของNT ได้ร่วมแรงร่วมใจจัดทำและบรรจุถุงยังชีพพลังน้ำใจเอ็นทีที่บรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของจำเป็น เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ พร้อมทั้งส่งกำลังใจกับประชาชนให้สามารถก้าวผ่านอุทกภัยครั้งนี้ไปได้

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา NT ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยคณะผู้บริหาร และพนักงานของ NT พร้อมด้วยจิตอาสา ได้เดินทางลงพื้นที่ เพื่อนำมอบถุงยังชีพพลังน้ำใจเอ็นทีและน้ำดื่ม ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในหลายจังหวัด ไม่ว่าจะเป็น จังหวัดนครศรีธรรมราช นครสวรรค์ สิงห์บุรีอ่างทอง นครราชสีมา และอยุธยาในพื้นที่ .บางไทร .บางบาล .เสนา .ผักไห่ ที่ NT ยังคงให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เพราะยังมีอีกหลายพื้นที่ ที่น้ำยังคงท่วมสูง ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้าง

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ กล่าวต่ออีกว่า NT ได้ทยอยส่งมอบถุงยังชีพมาตั้งแต่เกิดเหตุการณ์อุทกภัย รวมถึงปัจจุบันแล้ว กว่า 8,000 ถุง เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนและช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม และพร้อมให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะคลี่คลาย NT ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบภัย และขอมอบกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่ ที่ได้รับความเดือนร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้ให้ผ่านไปได้ด้วยกัน