ปิดความเสี่ยงสุขภาพและโรคร้ายด้วยประกันที่พอดี ประเมินความคุ้มครองที่คุณมีด้วย “ทีทีบี สมาร์ทโพรเทค”

การเปลี่ยนแปลงของสังคมไปสู่การใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal Life) ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ทุกคนคงตระหนักดีว่าการที่ใช้ชีวิตที่เราเชื่อว่าไม่เสี่ยง ไม่ได้แปลว่า “ไม่เสี่ยง” อีกต่อไป และควรเตรียมพร้อมวางแผนรองรับความเสี่ยงที่คาดไม่ถึงในชีวิตด้วยการมีความคุ้มครองที่อุ่นใจ ซึ่งโดยพื้นฐานเชื่อว่า ทุกคนจะมีความกังวลใน 3 ด้านสำคัญ ได้แก่ ด้านกลัวเจ็บ อยากมีสุขภาพที่ดี ด้านกลัวจน อยากมีเงินใช้เพียงพอตามไลฟ์สไตล์ที่ต้องการ โดยเฉพาะเมื่อเกษียณ สุดท้ายคือด้านกลัวตาย เป็นความห่วงใยที่ต้องการมีเงินไว้ดูแลคนข้างหลัง ไม่ทิ้งภาระหนี้สินไว้ให้เมื่อจากไป

ปัจจุบันมีโรคภัยเกิดขึ้นมากมาย และทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น โดยข้อมูลแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่ 4 (พ.ศ.2564-2568) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ระบุว่า ค่ารักษาพยาบาลของไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี เฉลี่ยปีละ 7% และคนไทยยังพึ่งพาสวัสดิการด้านสุขภาพจากภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น จะดีกว่าหรือไม่ หากเรามีประกันสุขภาพที่พอดีเพื่อรองรับความเสี่ยง เมื่อเจ็บป่วยทั้งจากโรคทั่วไปหรือโรคร้ายแรงต่าง ๆ ก็จะมีเงินรักษาพยาบาลเพียงพอ และเลือกโรงพยาบาลให้รักษาได้ตามต้องการอย่างสบายใจ โดยไม่ส่งผลกระทบถึงสถานะการเงินของตนเองและครอบครัว

ข้อมูลเชิงลึก (insight) ที่น่าสนใจเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านสุขภาพและโรคร้ายแรง พบว่ามนุษย์เงินเดือนและเจ้าของกิจการ โดยเฉพาะกลุ่มคนที่อยู่ในช่วงวัยทำงานจำนวนไม่น้อยมองข้ามเรื่องของประกันสุขภาพ เพราะคิดว่าร่างกายยังแข็งแรงและมีสวัสดิการดูแล แต่เมื่อเจ็บป่วยหนักอาจพบว่ามีเงินไม่เพียงพอกับค่ารักษาที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในทุกปี และในบางครั้ง สิ่งที่หายไปทันทีพร้อมกับการหายป่วยก็คือ เงินที่เก็บมาทั้งชีวิต แถมบางทียังมีหนี้สินจากค่ารักษาพยาบาลพ่วงมาด้วย

“ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ” จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเริ่มทันทีในวันนี้ ไม่ใช่เรื่องของการผลัดวันประกันพรุ่ง เพราะแค่ “มี” บางทีอาจไม่เพียงพออีกต่อไป เราจะต้องวางแผนให้ “พอดี” กับชีวิตของแต่ละคนที่มีความต้องการและความจำเป็นแตกต่างกัน ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) และ บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต พร้อมช่วยให้ลูกค้าคลายกังวลในเรื่องค่าใช้จ่ายในยามเจ็บป่วย โดยออกแบบและพัฒนาประกันชีวิตและสุขภาพที่หลากหลาย อาทิ ทีทีบี เฟล็กซี่ แคร์ (ttb flexi care) ที่มีความยืดหยุ่น ดูแลค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายสูงสุด 20 ล้านบาทต่อปี ทีทีบี อีซี่ แคร์ (ttb easy care) คุ้มครองง่าย เหมาจ่ายค่ารักษาทุกโรค สบายใจมากขึ้น ด้วยความคุ้มครองค่ารักษาผู้ป่วยนอกสำหรับโรคมะเร็ง และ ทีทีบี ซีไอ พร้อม แคร์ (ttb CI prompt care) ประกันสุขภาพที่ให้ทุกคนพร้อมสู้โรคร้าย อุ่นใจเพราะคุ้มครองตั้งแต่ตรวจเจอ

ทีทีบี เฟล็กซี่ แคร์ ประกันชีวิตและสุขภาพแบบเหมาจ่ายสูงสุด 20 ล้านบาทต่อปี ลดหย่อนภาษีได้ มีสวัสดิการอยู่แล้วจ่ายเบี้ยถูกลงได้ โดยร่วมรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในส่วนแรก หรือมีประกันสุขภาพแล้วก็ช่วย Top up  ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในด้วยค่าห้องสูงสุด 12,000 บาทต่อวัน ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก รวมถึงแพทย์ทางเลือก โดยการส่งต่อจากแพทย์ผู้ดูแล รวมถึงคุ้มครองการรักษาโรคมะเร็งแบบออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (Targeted Therapy) การรักษาต่อเนื่องด้วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู กายภาพบำบัด และมีบริการพยาบาลพิเศษสูงสุด 30 วัน ตามคำแนะนำของแพทย์หลังเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล นอกจากนี้หากเจ็บป่วยฉุกเฉินในต่างประเทศยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ทั่วโลก (โดย Assist America) และบริการความเห็นที่สองทางการแพทย์ทั่วโลก (โดย Medi Guide)

ทีทีบี อีซี่ แคร์ ประกันชีวิตและสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองแบบเหมาจ่ายค่ารักษาผู้ป่วยในตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้ง และเบาใจจากโรคมะเร็งด้วยความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก หมดความกังวลหากจากไปหรือกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

ทีทีบี ซีไอ พร้อม แคร์ ประกันชีวิตและสุขภาพที่สร้างความอุ่นใจพร้อมสู้โรคร้าย เบาใจจาก 63 โรคร้ายแรง คุ้มครองโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง 18 โรค และโรคร้ายแรงระดับรุนแรง 45 โรค รับเงินชดเชยตั้งแต่ตรวจพบ และรับความคุ้มครอง 50% ของทุนประกันภัยโรคร้ายแรง เมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง และรับความคุ้มครองสูงสุด 150% ของทุนประกันภัยโรคร้ายแรง เมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงระดับรุนแรง พร้อมรับความคุ้มครอง 100% ของทุนประกันชีวิต เพื่อคนข้างหลัง ทำให้หมดกังวลหากจากไป

นอกจากจะได้รับการดูแลสุขภาพในแบบที่พอดีกับความจำเป็นในชีวิตแล้ว เบี้ยประกันสุขภาพยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท และเมื่อรวมกับประกันชีวิต สามารถลดหย่อนได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากรด้วย

การหลีกเลี่ยงโรคภัยไข้เจ็บอาจเป็นเรื่องยาก แต่สิ่งที่เราเลือกได้คือ ประกันที่พอดีกับชีวิต โดยเริ่มประเมินความคุ้มครองที่ตัวเองมีว่าพอดีแล้วหรือยัง ด้วยเครื่องมือดิจิทัล “ทีทีบี สมาร์ทโพรเทค” (ttb smart protect) ที่ทีเอ็มบีธนชาตร่วมกับ บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต พัฒนาขึ้นมาในรูปแบบที่ใช้สะดวก ง่าย ผ่านการตอบคำถามสั้น ๆ ใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที คลิก www.ttbbank.com/th/smartprotect  เพื่อสำรวจตัวเอง พร้อมรับคำแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ควรมีเพิ่มเติมให้พอดี เหมาะสม เพิ่มความคุ้มครองที่อุ่นใจให้กับตนเองและครอบครัว ซึ่งจะเป็นรากฐานในการสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นทั้งในวันนี้และอนาคต