“กลุ่มเซ็นทรัล” จัดกิจกรรม “เปิดวิถีชุมชน..คนคุ้งบางกะเจ้า”

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด หัวหน้าคณะทำงานด้านส่งเสริมอาชีพ ในนามขององค์กรสมาชิกโครงการพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน จัดกิจกรรม “เปิดวิถีชุมชน..คนคุ้งบางกะเจ้า” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืนเป็นประธานในพิธี โดยมีคณะทำงานจากองค์กรและภาคีเครือข่ายร่วมงานมากมาย อาทิ พิชัย จิราธิวัฒน์, สุพัตรา จิราธิวัฒน์, สมกมล เวชชาชีวะ, เตชพล ฐิตยารักษ์, ณัฐ เขมกวัฒน์, มนัส รัศมิทัต, นภารัตน์ ตรีวรรณวิทย์ พร้อมด้วยนักแสดงจิตอาสา นำโดย ต่าย-ชัชฎาภรณ์, นัส-อานัส, โอ๊ต-สุรศักดิ์ ร่วมงาน ณ พื้นที่แปลงปลูกป่าสวนเกษตรชุมชน ต.บางน้ำผึ้ง จ.สมุทรปราการ

โดยในงาน คณะทำงานด้านส่งเสริมอาชีพได้มอบเงินสนับสนุนพื้นที่สีเขียว จำนวน 929,199 บาท และร่วมปลูกต้นไม้จำนวน 1,908 ต้น ได้แก่ ต้นเตยหอม, ตะไคร้หอม, มะม่วงน้ำดอกไม้ GI ทรงคนอง ของดีเฉพาะถิ่นคุ้งบางกะเจ้า, ละมุด พันธุ์กระสวยมาเลย์ และยังจัดแสดงของดีคุ้งบางกะเจ้า 6 ตำบล ได้แก่ น้ำตาลมะพร้าวสวนลุงพงษ์ศักดิ์ แถวเถื่อน จาก ต.บางยอ ส่วน ต.ทรงคนอง มีมะม่วงน้ำดอกไม้คุ้งบางกะเจ้า ผลิตผลที่เกิดจากการผสมผสานของระบบนิเวศน์ 3 น้ำ คือ น้ำเค็ม น้ำจืด และน้ำกร่อย ส่งผลต่อรสชาติที่มีความหอมหวาน เนื้อแน่น สีจำปา

ตามด้วยชานมจาก ของดีจาก ต.บางกระสอบ ทำจากช่อจาก มีสรรพคุณเป็นยาเย็น ขับสารพิษในร่างกาย ช่วยต้านอนุมูลอิสระ ขณะที่ ต.บางกอบัว นำเสนอสบู่จาก ผลิตจากผลแก่และเปลือกจากเหลือใช้ โดยกลุ่ม “ไม่สิ้นจากคุ้งบางกะเจ้า” ต.บางกะเจ้า นำเสนอ น้ำพิลังกาสา สมุนไพรพื้นบ้าน ช่วยต้านอนุมูลอิสระ ลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ เส้นเลือดในสมองอุดตัน และถ่านไบโอชาร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากตำบลบางน้ำผึ้ง ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ดึงคาร์บอนไว้ในดิน เป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์ รักษาสภาพความชุ่มชื้นของดินเพิ่มอัตราการเติบโตของต้นไม้อย่างสม่ำเสมอ

ทางด้าน พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด กล่าวว่า จากกิจกรรมโครงการของวันนี้ทั้งหมดดังกล่าว ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ มีรายได้กระจายเข้าสู่ชุมชนเป็นเงินทั้งสิ้น 647,079 บาท ซึ่งต่อจากนี้เราจะมีการจัดงานบางกะเจ้า เอ็กซ์โป (Bangkachao Expo) ซึ่งถือเป็นการจัดงานอย่างเป็นทางการตามแผนพัฒนารายได้และสร้างอาชีพในเดือนพฤษภาคม ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ขณะที่ สุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักนโยบายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด กล่าวว่า ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานด้านส่งเสริมอาชีพ มุ่งส่งเสริมการกระจายรายได้ให้กับชุมชน ต่อยอดและการพัฒนาคุณภาพสินค้าพื้นถิ่นให้เป็นที่รู้จัก รวมถึงผลักดันให้เกิดการอนุรักษ์วิถีชุมชน ควบคู่กับการพัฒนาต่อยอดการท่องเที่ยว และพัฒนาพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน เน้นการพัฒนาให้พื้นที่คุ้งบางกะเจ้าเป็น Green Market Place โดยมีสินค้าที่เป็น Green Product ให้เป็นที่รู้จัก ภายใต้แบรนด์ “คุ้งบางกะเจ้า” การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะจุดประกายให้เกิดการตระหนักรู้ร่วมพัฒนา และหวงแหนรักษาอัตลักษณ์ วิถีชุมชนที่ยั่งยืน เป็นต้นแบบการจัดการพื้นที่สวนเกษตรอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป