TK & SPI Fancy Free Style Run 2019 ครั้งที่ 3

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK ผู้นำในการให้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รายใหญ่ในประเทศไทย จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล TK & SPI Fancy Free Style Run 2019 – ยิ่งวิ่ง ยิ่งให้ ได้กุลศุล ครั้งที่ 3 ณ สวนรถไฟ กรุงเทพมหานคร รวมเงินที่ได้จากผู้บริหารและทีมงานกว่า 250,000 บาท ซึ่งจะนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมรูปแบบต่างๆ ในปี 2562
นายประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK ในฐานะประธานจัดงานวิ่งการกุศล TK & SPI Fancy Free Style Run 2019 – ยิ่งวิ่ง ยิ่งให้ ได้กุลศุล ครั้งที่ 3 โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ สวนรถไฟ กรุงเทพมหานคร เร็วๆ นี้ โดยมีผู้บริหารและทีมงานในกลุ่มบริษัท TK ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นกว่า 500 คน โดยทีมงานที่วิ่งได้ในระยะทาง และเวลาที่กำหนด ผู้บริหารจะร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคม ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้รวบรวมเงินบริจาคได้กว่า 250,000 บาท

“ทางกลุ่มบริษัทได้จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพและร่วมทำการกุศลต่อเนื่องมาเป็นเวลา 3 ปี ซึ่งในปีแรกเป็นการวิ่งระยะทาง 10 กม. ซึ่งคนส่วนใหญ่คิดว่ายากมาก แต่ก็สามารถวิ่งได้ จากนั้นในปีที่ 2 เราเพิ่มความท้าทายโดยมีการวิ่งในระยะทางที่ไกลกว่าเดิม คือ 10, 15 และ 21 กม. ซึ่งคนที่ลงวิ่งในแต่ละระยะก็สามารถวิ่งได้ครบ และผ่านไปได้ด้วยดี สำหรับปีนี้ เราต้องการเน้นเรื่องของสุขภาพควบคู่ไปกับความสนุกสนาน จึงเป็นการวิ่งแบบ Fancy Free Style ซึ่งเป็นการสร้างสีสัน และความสนุกสนานให้กับทีม TK และกลุ่มบริษัท SPI ที่มาร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก” นายประพล กล่าว