‘กรมส่งเสริมการเกษตร’ พลิกวิกฤตโควิด-19 หนุนวิสาหกิจชุมชนรุกตลาดออนไลน์ โกยยอดขายแล้วกว่า 200 ล้าน

กรมส่งเสริมการเกษตรดึงผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน พลิกวิกฤตสู่โอกาส เปิดตลาดออนไลน์ รับเทรนด์การค้าวิถีใหม่ หวังดันสินค้าไทยโตเข้มแข็ง หนุนเศรษฐกิจฐานรากยั่งยืน เผยตั้งแต่เปิดดำเนินการ กวาดยอดขายแล้วกว่า 200 ล้าน

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงที่มาของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย “Shop & Share สินค้าออนไลน์ สไตล์วิสาหกิจชุมชนว่า จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการจับจ่ายสินค้าหลังผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทำให้ต้องเว้นระยะห่าง งดออกจากบ้าน และผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยนซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น กลุ่มธุรกิจชุมชนซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของไทย จึงต้องมีการปรับตัวเพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ ในช่วงของการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่ผ่านมานั้น ต้องยอมรับว่าส่งกระทบต่อการจำหน่ายสินค้าและยอดขายของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เป็นอย่างมาก กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะหน่วยงานที่รับจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ยังมีอีกหน้าที่หนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบกิจการของวิสาหกิจชุมชนให้สามารถดำเนินกิจการซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนให้เป็นไปอย่างเข้มแข็งด้วย จึงมีแนวคิดในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สินค้าวิสาหกิจชุมชนผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดและเพิ่มช่องการเข้าถึงผู้บริโภคยุคใหม่ให้กับวิสาหกิจชุมชน

นอกจากนี้ ยังสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับการค้าโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปตามยุค New Normal (วิถีปกติใหม่) และเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยกิจกรรมดังกล่าวได้มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สินค้าวิสาหกิจชุมชน ผ่านเฟซบุ๊กเพจประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตรวันที่ 17 .. 2564 ซึ่งคาดการณ์ว่ากิจกรรมนี้จะเป็นมีส่วนช่วยให้วิสาหกิจชุมชนสามารถกระจายสินค้าได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 50%

นายเข้มแข็ง กล่าวต่ออีกว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้คัดสรรสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีความโดดเด่นและผลิตโดยวิสาหกิจชุมชน จากทั่วประประเทศ ประกอบด้วย อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม สมุนไพร สิ่งประดิษฐ์และเครื่องจักสานเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม ที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีศักยภาพด้านการผลิตและการตลาด ไม่น้อยกว่า 100 รายการ มาให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อทั้งสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภค อาทิ ผ้ามัดหมี่ทอมือ ผ้าไหมลายแคนแก่นคูณ ปลาดุกแผ่นกรอบพร้อมทาน กะปิหลอด น้ำกะทิทุเรียน, ช็อคบอล มะพร้าวเคลือบช็อคโกแลต รวมไปถึงกลุ่มสินค้าเพื่อสุขภาพที่ได้รับความนิยมสูงในขณะนี้ เช่น กระเทียมดำ ขิงผสมขมิ้นชัน ขิงผง กระชายผง มะนาวในน้ำผึ้ง, ผักผลไม้อบกรอบเครื่องดื่มกล้วยผง กาแฟสายพันธุ์ไทย และเครื่องดื่มกล้วยผสมธัญพืชสำเร็จรูป เป็นต้น

กิจกรรม Shop & Share สินค้าออนไลน์ สไตล์วิสาหกิจชุมชน ที่กรมส่งเสริมการเกษตรจัดขึ้นนี้ เราหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางและเป็นสื่อกลาง ในการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคเห็นถึงศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนไทยที่สามารถผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล โดยช่องทางการตลาดออนไลน์นี้ ต่อไปในอนาคตคาดว่าจะเป็นช่องทางการค้าหลักที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้รวดเร็วและกว้างขวาง

และเพื่อให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนได้ปรับตัวเท่าทันต่อการแข่งขัน และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยทุกท่านสามารถอุดหนุนสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพ ผ่านช่องทางออนไลน์ของวิสาหกิจชุมชนได้โดยตรง หรือช่องทางตลาดเกษตรกรออนไลน์ ของกรมส่งเสริมการเกษตรได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซี่งปัจจุบัน มีวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้าผ่านเว็ปไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์ จำนวน 648 วิสาหกิจชุมชน รายการสินค้ากว่า800 รายการ และมียอดขายตั้งแต่เริ่มดำเนินการแล้วกว่า 200 ล้านบาท

นายเข้มแข็ง กล่าว