ททท. ร่วมกับนครชัยแอร์ จัดกิจกรรม “Tourism for All”

นำเยาวชนจาก รร.สอนคนตาบอดกรุงเทพฯ เดินทางสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวจริงในจังหวัดชลบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ร่วมกับ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด ร่วมเปิดตัวการจัดกิจกรรม “Tourism for All” โดยนำเยาวชนจากโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนตาบอดได้สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวจากสถานที่จริง และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม ทุกสภาพร่างกาย สามารถเข้าถึงเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ททท. ในฐานะหน่วยงานหลักที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม (Preferred Destination) อย่างยังยืนได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนไทย ซึ่งถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม และมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล โดยนำเยาวชนจากโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ที่ศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จำนวน 30 คน ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ณ จังหวัดชลบุรี ภายใต้ชื่อกิจกรรม “Tourism for All @ Chonburi” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2561 โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนตาบอดได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวจากสถานที่จริง ซึ่งคาดว่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนในอนาคต และยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) ที่ทุกคน ทุกวัย และทุกสภาพร่างกาย สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกและปลอดภัยตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย” การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวหันมาให้ความสำคัญกับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม และเตรียมความพร้อมสถานประกอบการให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลได้อย่างแท้จริงด้วย

 

นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด กล่าวว่า นครชัยแอร์ ในฐานะผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะที่มีความปลอดภัย และมีมาตรฐานการให้บริการสูง ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจมากว่า 31 ปี ได้มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการ พร้อมดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม ให้ได้เข้าถึงบริการรถสาธารณะที่ดีอย่างเท่าเทียมกัน สำหรับการจัดกิจกรรม “Tourism for All @Chonburi” ในครั้งนี้ นครชัยแอร์ มีความภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการส่งมอบบริการรถโดยสารที่มีคุณภาพ และมีความปลอดภัยเพื่อนำคณะเยาวชนจากโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ และครูผู้ดูแล เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ณ จังหวัดชลบุรี เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของภาครัฐที่มุ่งเน้นให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย กิจกรรมนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ซึ่งถือเป็นพันธกิจหลักของบริษัทฯ ในด้านการส่งเสริมการทำความดีเพื่อส่วนรวม และนครชัยแอร์ ยังมีแผนจัดกิจกรรม Tourism for All ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ในปีต่อๆไป