สุดเจ๋ง! ‘ศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ‘ โชว์ผลงานปีแรก สร้างมูลค่าทางการค้าได้มากกว่า 242 ล้าน

รายงานข่าวจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) ระบุว่า DITP ได้จัดทำศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ หรือ Cross Border Logistics Solution Center ขึ้น ในรูปแบบ Mobile Unit โดยในปี 2564 ได้เริ่มดำเนินการเป็นปีแรก เดินสายจัดกิจกรรมใน 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ จันทบุรี อุดรธานี และล่าสุดเปิดให้บริการในรูปแบบออนไลน์ในงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์เสมือนจริง TILOG VE 2021 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการส่งออกและผู้ค้าออนไลน์ เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ดำเนินการตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดให้กับภาคบริการ โดยจัดศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศเพื่อเป็นศูนย์ให้บริการคำปรึกษา สนับสนุนและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย

นอกจากนี้ ยังสามารถลดปัญหาการสูญเสียระหว่างการขนส่งและลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจได้ เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการส่งออกได้เข้าถึงการให้บริการด้านโลจิสติกส์ของทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างทั่วถึงรวมถึงเพื่อสร้างเครือข่ายและขยายพันธมิตรระหว่างผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยกับผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศและจับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยและผู้ส่งออกนำเข้า

สำหรับศูนย์ให้บริการด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (Cross Border Logistics Solution Center) มีผู้ประกอบการเข้าใช้บริการกว่า 800 คน เกิดการเจรจาธุรกิจมากกว่า 221 คู่ เกิดเป็นมูลค่าทางการค้าทันที 52,578,600 บาท และคาดว่าจะเกิดมูลค่าภายในปีนี้อีกกว่า 190,625,520 บาท สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถติดตาม ได้ที่ www.tradelogistics.go.th หรือ www.ditp.go.th หรือ facebook : Ditp.logistics