เดลต้า ร่วมขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมโครงการยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการเรียนรู้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโซลูชั่นการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าและส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

โครงการนี้จัดขึ้นโดยผู้นำยานยนต์ไฟฟ้าระดับโลก ซึ่งเดลต้าได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของเครื่องชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าเดลต้ารุ่น AC Mini Plus สำหรับการชาร์จไฟภายในบ้าน และเครื่องชาร์จไฟยานยนต์ไฟฟ้าแบบเร็ว DC ซึ่งถือเป็นตัวเลือกหนึ่งของการนำมาปรับใช้ในประเทศไทย โครงการนี้ถือเป็นกิจกรรมเพื่อสาธารณชน จัดขึ้น ณ ห้างสรรพสินค้าในเครือเซ็นทรัล ในกรุงเทพมหานครตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคมนี้  

สำหรับงานเปิดตัวนี้จัดขึ้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ เป็นแห่งแรก โดยลูกค้าต่างให้ความสนใจและสอบถามเกี่ยวกับเครื่องชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าเดลต้ารุ่น AC Mini Plus นอกจากนี้ทางผู้จัดงานยังได้เรียนเชิญลูกค้าให้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้และช่วงเสวนาพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์ไฟฟ้าและเครื่องชาร์จไฟยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยอีกด้วย

สำหรับช่วงเสวนาพิเศษนี้ คุณกิตติศักดิ์ เงินงอกงาม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ได้เน้นย้ำถึงประสิทธิภาพด้านต่างๆ ที่มาพร้อมความโดดเด่น ความปลอดภัย และความสำคัญของโซลูชั่นการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า อีกทั้งนายกิตติศักดิ์ยังได้อธิบายและให้ความรู้เกี่ยวกับตัวเลือกต่างๆ สำหรับการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคชาวไทย รวมถึงเครื่องชาร์จไฟภายในบ้าน และตอบคำถามที่หลากหลายจากผู้ที่มาร่วมงานอีกด้วย  

โซนจัดแสดงสินค้าและช่วงเสวนาพิเศษได้ดึงดูดความสนใจจากบรรดาเจ้าของรถยนต์ชาวไทยที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ความสามารถในการใช้งานจริงและความสามารถการจ่ายไฟของเครื่องชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าภายในบ้านสามารถสร้างความประทับใจให้กับบรรดาเจ้าของรถได้อย่างยอดเยี่ยม นอกจากนี้ คำอธิบายเชิงลึกจากเดลต้าเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านการชาร์จไฟและเครือข่ายการชาร์จไฟแบบเร็วที่กำลังดำเนินการอยู่นั้นช่วยสร้างความรู้และแรงจูงใจแก่ผู้ชมได้เป็นอย่างดี เสียงตอบรับและการมีส่วนร่วมที่หลากหลายจากสาธารณะชนทำให้งานในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  

ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นพลังงานสีเขียว เดลต้ายินดีและพร้อมให้ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับระบบคมนาคมเพื่อสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย นอกจากนี้เดลต้ายังมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ให้บริการนวัตกรรมโซลูชั่นสีเขียวเพื่อร่วมสร้างสังคมที่แข็งแรงและยั่งยืนไปพร้อมกับทำตามพันธกิจของเดลต้าที่ว่า Smarter. Greener. Together. อย่างต่อเนื่อง