“สทท.” เตรียมคิกออฟ มาตรการความปลอดภัยนักท่องเที่ยวดีเดย์สงกรานต์นี้

คณะอนุกรรมการด้านความปลอดภัย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำโดย ดร.วสุเชษฐ์ โสภณเสถียร ประธานคณะอนุกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการคณะฯ ร่วมประชุมหารือแนวทางการทำงาน ด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 10 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถ.เพชรบุรี กรุงเทพฯ

ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมและกำหนดกรอบในการดำเนินงาน อีกทั้งเพื่อเสาะหาพันธมิตรในการร่วมกันดำเนินโครงการ โดยกิจกรรมแรกที่จะเริ่มคิกออฟวางกรอบในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 นี้ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐฯ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่โทร. 093-817-8538