พพ.เผย 142 รายติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง การันตีมาตรฐาน 19 ผลิตภัณฑ์ 257 ยี่ห้อ

พพ. เผยผลความสำเร็จโครงการมอบฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง การันตี 19 ผลิตภัณฑ์ จากยอดผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์ค่าประสิทธิภาพขั้นสูงจาก 257 ยี่ห้อ มอบฉลากกว่า 7ล้านใบ เล็งขยายผลเพิ่มผลิตภัณฑ์เข้าโครงการ หลังเดินหน้าแจกฉลากต่อเนื่อง 12 ปี สามารถประหยัดพลังงานคิดเป็นมูลค่ากว่า 28,000 ล้านบาท

.

นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า พพ.ได้จัดพิธีมอบฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงแก่ผู้ประกอบการ “โครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง และ วัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยการติดฉลาก” โดยในปี 2561 พพ.สามารถมอบฉลากจากโครงการดังกล่าวไปแล้ว ทั้งสิ้น 7,655,410 ใบ จากผลิตภัณฑ์ ทั้งหมด 257 ยี่ห้อ ใน 19 กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 142 ราย ซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จและเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านา สะท้อนให้เห็นถึงว่าฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงจะช่วยเป็นเครื่องการันตีให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูง และยังเป็นการส่งเสริมด้านการอนุรักษ์พลังงานของประเทศเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงพลังงาน ภายใต้แผนการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2558-2579

.

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ถือเป็นหนึ่งในแผนอนุรักษ์พลังงานในด้านการส่งเสริมเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ ประสิทธิภาพสูงที่สามารถประหยัดการใช้พลังงาน โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานที่ พพ. ได้จัดทำขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าวได้เริ่มทำมาตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลา 12 ปี มีการดำเนินมอบฉลากไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน 38,744,969 ใบ ส่งผลให้เกิดผลประหยัดพลังงานไปแล้วไม่น้อยกว่า 739.14 ktoe (พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อปี) คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นมากกว่า 28,000 ล้านบาท โดยคิดจากผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 19 ผลิตภัณฑ์

.

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 19 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 1. เตาหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 2.เตารังสีอินฟราเรด 3.เตาก๊าซความดันสูง 4.อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ 5.มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส 6.มอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดียว 7.เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยน้ำ 8.เครื่องยนต์แก๊สโซลีนขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยอากาศ 9.เครื่องอัดอากาศขนาดเล็กแบบลูกสูบ 10.ปั๊มความร้อน 11.กระจก 12.ฉนวนใยแก้ว 13.สีทาผนังอาคาร 14.ฟิล์มติดกระจก 15.ชิ้นส่วนคอนกรีตมวลเบา 16.กระเบื้องหลังคา 17.เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 18.เครื่องดูดควันสำหรับเตาหุงต้ม 19.เครื่องทอดแบบน้ำมันท่วม
.
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการขยายผลการอนุรักษ์พลังงานในผลิตภัณฑ์ต่างๆเพิ่มขึ้น พพ.อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ประเภทใหม่ๆเพิ่มเติมมากขึ้น ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในบ้านหรืออาคาร อุปกรณ์ในโรงงานหรืองานด้านเกษตรกรรม เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการใช้พลังงานอย่างประหยัด และเกิดการส่งเสริมการใช้ฉลากประสิทธิภาพสูงอย่างแพร่หลาย