ม.หอการค้า-เออาร์ไอพี เตรียมจัดมอบรางวัล THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2019

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) เตรียมจัดพิธีมอบรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจ “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2019 เพื่อเป็นมาตรฐานและเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจในความสำเร็จขององค์กรธุรกิจไทยที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจบนหลักธรรมาธิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างแรงบันดาลใจ และแบบอย่างของวิธีคิด วิธีปฏิบัติให้แก่ภาคธุรกิจที่จะนำไปสู่การพัฒนา และเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศไทยอย่างยั่งยืน รวมถึงการปรับกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจด้วยนวัตกรรม ในวันอังคารที่ 19 มี.ค.62 เวลา 18.00 – 21.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ ฯ

ทั้งนี้ การมอบรางวัล “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2019” ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Innovation Challenges the business world นวัตกรรมเปลี่ยนโลกธุรกิจ” ความสำเร็จขององค์กรในยุคแห่งนวัตกรรม รวมจำนวน 30 รางวัล แบ่งเป็น ประเภท คือ รางวัลตามประเภทอุตสาหกรรมและรางวัลตามความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ คัดสรรที่สุดขององค์กรชั้นนำในอุตสาหกรรมหลากหลายสาขา อาทิ ธนาคาร ประกันภัย พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การผลิต ยานยนต์ อาหาร เป็นต้น