โครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” จุดประกายการอนุรักษ์ “มารยาทไทย” เชิญชวนศึกษาวัฒนธรรมไทยผ่านคลิปวิดีโอ พร้อมเปิดเวทีเฟ้นหาเยาวชนต้นแบบ

ไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี สานต่อกิจกรรมการอนุรักษ์ความเป็นไทย เพื่อจุดประกายให้เยาวชนทั่วประเทศร่วมอนุรักษ์มารยาทไทยที่เหมาะสม ถูกกาลเทศะ โดยได้จัดทำคลิปวิดีโอส่งต่อคุณค่าวัฒนธรรมและมารยาทไทยในยุคดิจิทัล เผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ www.เท่อย่างไทย.com

วิดีโอสาธิตมารยาทไทย ถือเป็นส่วนสำคัญของโครงการเท่อย่างไทยในครั้งนี้ ที่จะทำหน้าที่เป็นสื่อดิจิทัลในการเผยแพร่เนื้อหาที่ถูกต้องของมารยาทไทยในสถานการณ์ต่าง ๆ รูปแบบวิดีโอออนไลน์ที่เข้าถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับสถาบันการศึกษา เยาวชนทั่วไป และเยาวชนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เพื่อใช้เตรียมตัวในการเข้าประกวดมารยาทไทยของโครงการเท่อย่างไทย รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเนื้อหาของวิดีโอชุดนี้เป็นการสาธิตขั้นตอนมารยาทไทยที่งดงามถูกต้องผ่านการใช้ชีวิตประจำวัน ประกอบด้วยเนื้อหาในหมวดต่าง ๆ  ได้แก่ การกราบ ไหว้  แสดงความเคารพ  ยืน เดิน นั่ง และ การรับ – ส่งสิ่งของ รวมจำนวน 14 คลิป โดยมีนักแสดงหนุ่มมากความสามารถ “โบ-ธนากร ชินกูล”  เป็นผู้ดำเนินเรื่อง พร้อมกันนี้ วิดีโอสาธิตมารยาทไทยยังมีล่ามภาษามือตลอดคลิป

การประกวดมารยาทไทย เป็นการประกวดในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 รวมทั้งเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินได้เข้าร่วมประกวดด้วย  เพื่อจุดประกายเยาวชนไทยให้รู้จักมารยาทที่ถูกต้องสวยงามตามประเพณีไทย และสร้างเยาวชนต้นแบบทางวัฒนธรรมที่ดี พร้อมส่งต่อสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน ซึ่งเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 27 สิงหาคม 2564 คลิกดูรายละเอียดและขั้นตอนการสมัครได้ที่  www.เท่อย่างไทย.com  หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 062 070 0088, 062 070 0099

โครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ โดยให้สถาบันการศึกษาทั่วประเทศส่งน้อง ๆ เยาวชนเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวด ซึ่งแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การประกวดมารยาทไทย การประกวดอ่านฟังเสียง และการประกวดวาดภาพดิจิทัล ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา ซึ่งในปีนี้ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดประกวดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเชื่อมกับเยาวชนในยุคดิจิทัลผ่านช่องทางออนไลน์ www.เท่อย่างไทย.com