DITP เผยจีนลดภาษีนำเข้า 1,585 รายการ มีผล 1 พ.ย.61

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแจ้งข่าวดี จีนปรับลดภาษีนำเข้าสินค้า 1,585 รายการ โดยลดลงเหลือเฉลี่ย 7.8% จากเดิมเฉลี่ย 10.5% มีผลตั้งแต่ 1 พ.ย.61 เผยไทยมีโอกาสส่งออกได้เพียบ ทั้งกลุ่มสิ่งทอ เซรามิค เหล็กกล้า ชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เครื่องกลและไฟฟ้า

นางสาววรรณงาม เผือนพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการด้านภาษีศุลกากรแห่งรัฐสภาจีนได้ประกาศปรับลดภาษีนำเข้าสินค้าบางส่วน ตามข้อตกลงในการประชุมรัฐสภาจีนครั้งที่ 26 โดยได้ปรับลดภาษีนำเข้าสินค้าจำนวน 1,585 รายการ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 19 ของจำนวนรายการภาษีทั้งหมดของจีน โดยภาษีนำเข้าจากเดิมเฉลี่ยร้อยละ 10.5 ลดลงเหลือเฉลี่ยร้อยละ 7.8 หรือลดลงร้อยละ 26 และได้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.61 ที่ผ่านมา

สำหรับสินค้าที่ถูกปรับลดภาษี ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ วัสดุหิน เซรามิกและผลิตภัณฑ์แก้ว เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์โลหะบางส่วน ชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เครื่องกลและไฟฟ้า เช่น เครื่องจักรที่ใช้ในการแปรรูปโลหะ เครื่องจักรสิ่งทอ เครื่องจักรก่อสร้าง รวมถึงไม้และผลิตภัณฑ์ หยกและอัญมณี 

การปรับลดภาษีดังกล่าว เป็นการยกระดับในภาคอุตสาหกรรม ลดต้นทุนของผู้ผลิตในจีน และตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศ และยังเป็นการส่งเสริมด้านการค้าระหว่างประเทศให้เกิดความสมดุลมากขึ้น และผลักดันให้การค้ามีความเสรีมากขึ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการด้านภาษีศุลกากรแห่งรัฐสภาจีน ยังได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่า นับตั้งแต่ต้นปี2561 เป็นต้นมา จีนได้ปรับลดอัตราภาษีนำเข้าโดยรวมจากปีที่แล้วร้อยละ 9.8 เหลือร้อยละ 7.5

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาการปรับลดภาษีดังกล่าว พบว่า จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการไทย โดยสามารถเพิ่มการส่งออกไปยังจีนได้เพิ่มขึ้น เพราะหากสินค้าในกลุ่มที่ปรับลดภาษี ไม่ได้อยู่ในความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน ที่ได้ลดภาษีอยู่แล้ว ผู้ส่งออกไทยก็สามารถใช้ประโยชน์จากการปรับลดภาษีในครั้งนี้ ส่งออกสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดจีนได้ในต้นทุนที่ถูกลง ผู้ส่งออกจึงควรที่จะพิจารณาและศึกษารายละเอียดการปรับลดภาษีให้ดี เพื่อวางแผนการส่งออกไปยังจีนให้ได้เพิ่มขึ้น