“ชวลิต ทองรมย์” แม่ทัพใหม่ช่องทางตัวแทนแห่ง ‘Generali’ ประกาศกลยุทธ์ C.S.E.P 4 ด้านหลัก มุ่งสู่ตัวแทนที่ดี

เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต ประกาศวิสัยทัศน์ภายใต้แม่ทัพใหม่ช่องทางตัวแทน “ชวลิต ทองรมย์” เดินหน้าพัฒนาศักยภาพตัวแทนสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน เน้นย้ำสู่การเป็น “ตัวแทนที่ดีที่สุดในประเทศ” ด้วยกลยุทธ์ C.S.E.P.

นายชวลิต ทองรมย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายช่องทางจัดจำหน่ายผ่านตัวแทน (Chief Agency Officer) บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) แถลงข่าวภายหลังการเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564  ที่ผ่านมาว่า เจนเนอราลี่ กรุ๊ป มีเครือข่ายที่ครอบคลุมกว่า 50 ประเทศ มีตัวแทนกว่า 150,000 คน ทั่วโลก แบ่งเป็นตัวแทนในภูมิภาคเอเชียจำนวน 57,900 คน โดยประเทศไทยเป็น 1 ในกลุ่มประเทศเอเชียที่ได้รับการสนับสนุนด้านการเติบโตของช่องทางตัวแทนด้วยศักยภาพที่แข็งแกร่ง ด้วยวิสัยทัศน์ในการมองหาโอกาส และการบริหารจัดการที่ยอดเยี่ยม

สำหรับเป้าหมายในการบริหารช่องทางตัวแทนของเจนเนอราลี่ที่สำคัญ คือ “มุ่งหน้าสู่การเป็นตัวแทนที่ดีที่สุดในประเทศ” ด้วยกลยุทธ์ 4 ด้านหลัก : C.S.E.P. ดังนี้

  • Capable people พัฒนาศักยภาพตัวแทน ให้สามารถเป็น Total Financial Solution จากผู้เชี่ยวชาญในการแนะนำแผนประกัน (Insurance specialist ) สู่ผู้ออกแบบและบริหารสินทรัพย์ (Asset designer ) และก้าวสู่ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการเงินสู่ความมั่งคั่ง ซึ่งเป็นการขยายธุรกิจด้วยการพัฒนาตัวแทนให้เป็นที่ปรึกษาความมั่งคั่ง (Wealth advisor) นั้นเป็นการทำให้ธุรกิจเติบโตรวดเร็วและยั่งยืน เนื่องจากลูกค้าเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง รวมถึงมีปัจจัยสนับสนุนหลายด้าน อาทิ จากกลุ่มเป้าหมายที่มีการออมด้วยเงินฝาก จำนวนเงินในบัญชีเกิน 10 ล้านบาท มีมูลค่ากว่า 7,100 ล้านบาท ในขณะที่ด้านอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลดลงจากสูงสุด 24% เหลือเพียง 0.125-2% และโอกาสด้านการเติบโตของธุรกิจประกันช่องทางเอเจนซี่กว่า 320,000 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนใหญ่ที่สุดในตลาด โดยในปีนี้เจนเนอราลี่ตั้งเป้าเสริมศักยภาพเพื่อให้ตัวแทนก้าวสู่ Wealth advisor เพื่อนำเสนอ “Solution Products” ให้แก่ลูกค้าเพื่อการเติบโตธุรกิจที่รวดเร็วและยั่งยืน โดยคัดสรรตัวแทนคุณภาพปีนี้ตั้งเป้าที่จำนวน 500 คน
  • Suitable product นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า ครอบคลุมทุกประเภท ความสามารถในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงอายุ เพศ และความต้องการ โดยในครึ่งปีหลังนี้คาดว่าจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งประกันชีวิตและประกันสุขภาพ ที่วางแผนและออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการวางแผนทางการเงินและสุขภาพ ตลอดชีวิตของลูกค้าและครอบครัว
  • Efficiency technology เพิ่มประสิทธิผลด้วยเทคโนโลยี เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพด้านงานขายและบริการและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของกรมธรรม์สำหรับตัวแทน
  • Professional service ให้บริการที่เลิศแก่ลูกค้า การให้บริการด้วยความใส่ใจและสามารถให้คำแนะนำและคำปรึกษาในสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้อย่างครบวงจร

นายชวลิต กล่าวต่อว่า  สำหรับเป้าหมายการพัฒนาช่องทางตัวแทนประกันชีวิตของเจนเนอราลี่ ภายในปีพ.ศ. 2564 นี้ ต้องเพิ่มจำนวนตัวแทนคุณภาพจากปีพ.ศ. 2563 จำนวน 70%  เพิ่มจำนวน MDRT 50%  ส่งเสริมเพื่อสร้างรายได้เป้าหมายให้ตัวแทนขั้นต่ำที่ 25,000 บาทต่อเดือน และตั้งเป้าส่งมอบรายได้เบี้ยรับปีแรก (FYP) คิดเป็นอัตราเติบโต จากปีพ.ศ. 2563 40%

นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ ประเทศไทย

อย่างไรก็ตามสำหรับโครงการ  The Lion’s ROAR  มีโมเดลการพัฒนาตัวแทนอย่างเป็นระบบตั้งแต่กระบวนการสรรหาคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพเข้าสู่เส้นทางอาชีพตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงิน (FP)  ซึ่ง FP ทุกคนจะต้องผ่านการพัฒนาและการอบรม เพื่อเสริมสร้างทักษะการขายและการเข้าพบลูกค้าอย่างเป็นมืออาชีพ  สำหรับแคมเปญ “MDRT 3 ปี รับโบนัส 3 ล้านบาท” ได้รับกระแสการตอบรับที่ดี จึงถือได้ว่าเป็นปีที่เจนเนอราลี่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในการพัฒนาศักยภาพและสร้างฐานของตัวแทน FP ที่มีคุณภาพ ทำให้ล่าสุดบริษัทฯ มีตัวแทนที่ติดคุณวุฒิ MDRT (Million Dollar Round Table) จำนวนทั้งสิ้น 13 คน ซึ่ง 6 คนในนี้เป็นตัวแทน FP ที่ผ่านกฎเกณฑ์ MDRT 3 ปี 3 ล้าน แบ่งเป็นรุ่นที่ 1 จำนวน 2 ท่าน  และ รุ่นที่ 2  จำนวน  4 ท่าน  ซึ่งแคมเปญดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธ.ค. 2565 โดยบริษัทฯ ได้เตรียมมอบเงินโบนัส จำนวน 18 ล้านบาทให้กับตัวแทน MDRT ทั้ง 6 ท่าน ที่มีสิทธิ์พิชิตแคมเปญ 3 ปี 3 ล้านสำเร็จตามเป้าหมาย

“การดำเนินงานที่เร่งด่วนภายในปีนี้ เป้าหมายเพื่อให้ตัวแทนของเจนเนอราลี่สามารถเป็นตัวแทนที่ดีที่สุดในประเทศ ด้วยโครงสร้างและผลประโยชน์ที่ดี รวมถึงการได้รับการสนับสนุนจากบริษัทและมีพฤติกรรมดี ดังเช่น ตัวแทนต้องช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า ทั้งในด้านการเงินและสุขภาพ อีกทั้งยังต้องซื่อสัตย์และพร้อมบริการเคียงคู่ไปกับลูกค้า  เพื่อความสำเร็จและสามารถพัฒนาศักยภาพตัวแทนอย่างต่อเนื่องสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน มุ่งหน้าเป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีพลังและเป็นตัวแทนดีที่สุดในประเทศ  ในฐานะ Wealth Advisor  หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการเงินสู่ความมั่งคั่ง และพร้อมที่จะวางแผนความมั่นคงในชีวิตให้กับลูกค้าได้อย่างชาญฉลาด ” นายชวลิตกล่าว

ภายในงานนายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ ประเทศไทย ยังได้ย้ำถึงเป้าหมายหลักของเจนเนอราลี่ทั่วโลกในการที่เป็น Lifetime Partner ที่อยู่เคียงข้างลูกค้า ในทุกช่วงเวลาของชีวิต โดยช่องทางตัวแทนซึ่งถือเป็นช่องทางสำคัญของธุรกิจประกันชีวิตของเจนเนอราลี่ และเชื่อมั่นว่าภายใต้การนำของคุณชวลิต ทองรมย์ แม่ทัพตัวแทนคนใหม่นั้นจะสามารถนำพาให้เจนเนอราลี่บรรลุเป้าหมายในปีนี้ได้อย่างแน่นอน