เชิญร่วมสัมมนาใหญ่ “เตรียมความพร้อมอาเซียนเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4”

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ประเดิมการเป็นประธานอาเซียนของไทยด้วยการจับมือสำนักเลขาธิการอาเซียน จัดงานสัมมนาใหญ่ระหว่างประเทศเรื่องการเตรียมความพร้อมอาเซียนรับ 4IR (การเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4) ในวันจันทร์ที่ 14 ม.ค.6ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ  

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นก่อนที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมด้านเศรษฐกิจครั้งแรกของอาเซียนในปี 2562 เนื่องจากขณะนี้เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการผลิต และภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก ถือได้ว่าโลกของเราเข้าสู่ยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ หรืออุตสาหกรรม 4.0 (Forth Industrial Revolution: 4IR) ที่เทคโนโลยี ออโตเมชั่น และปัญญาประดิษฐ์ มีความสำคัญต่อการผลิตสินค้าของผู้ประกอบการตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ รวมทั้งการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์

สำนักเลขาธิการอาเซียนจึงได้ทำการประเมินความพร้อมของอาเซียนในการรับมือกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 เพื่อวางแนวทางการปรับตัวของอาเซียนและตั้งเป้าหมายที่จะให้อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีขนาดเศรษฐกิจดิจิทัลใหญ่ติดอันดับ ใน 5 ของโลก หรือเพื่อให้มูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลของ 6 ตลาดใหญ่อาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม เติบโตจากมูลค่า 50,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปัจจุบัน สู่ 200,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2568

นางอรมน กล่าวเสริมว่า ในส่วนของไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญนี้เช่นกัน จึงได้จัดให้การเตรียมความพร้อมรับมือ 4IR เป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่ไทยจะผลักดันในวาระการเป็นประธานอาเซียน โดยเฉพาะการเตรียมทรัพยากรมนุษย์ และวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSME) ของอาเซียนให้สามารถรับมือและใช้ประโยชน์จากออโตเมชั่น หุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนจัดการกับความท้าทายและความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในยุค 4IR 

และเพื่อให้ผู้ประกอบการ ประชาชน และผู้สนใจของอาเซียนตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจึงได้จับมือสำนักเลขาธิการอาเซียนจัดการสัมมนาใหญ่ระหว่างประเทศเรื่องการเตรียมความพร้อมอาเซียนรับ 4IR (การเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4) ขึ้นในวันจันทร์ที่ 14 ม.ค.6ระหว่างเวลา 08.30 – 12.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติกล่าวเปิดงานพร้อมปาฐกถาพิเศษ รวมทั้งมีผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศต่างๆ ในอาเซียนร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความเห็นในเรื่องความพร้อมของอาเซียนต่อ 4IR การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน มุมมองภาคธุรกิจต่อ 4IR เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการและประชาชนที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ http://seminar.dtn.go.thและสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-507-762802-507-7817 และ 02-507-7512