เชิญร่วมเปิดคลังสมองรับปีหมูดิจิทัลกับโครงการ “JUMC NOW”  

สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ นำโดยคุณโตสิต วิสาลเสสถ์ ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการโครงการ JUMC NOW ขอมอบของขวัญรับปีใหม่ เชิญผู้บริหารทุกท่าน มาเปิดคลังสมองรับปีหมูดิจิทัล เพียงท่านคือผู้บริหาร นักการตลาดมืออาชีพและผู้สนใจทั่วไปที่มี อายุตั้งแต่ 38 ปีขึ้นไป ท่านสามารถเข้าร่วมโครงการ JUMC NOW รุ่นที่่ 1 ที่จะพาทุกท่านพร้อมก้าวข้ามยุคเปลี่ยนแปลงอย่างเข้าใจและเข้าถึงพร้อมเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่กับ Disruptors รุ่นใหม่ผู้ประสบความสำเร็จในธุรกิจด้วยวิธีคิดใหม่ ทำใหม่ ข้ามผ่านทุกการเปลี่ยนแปลง อาทิ คุณชื่นชีวัน วงษ์เสรี ผู้ร่วมก่อตั้ง Globish อังกฤษแนวใหม่ ใครๆ ก็พูดได้ ซึ่งล่าสุดไปร่วมเวที INA Innovation Network of Asia ซึ่งเป็นเวทีนานาชาติ ที่กรุงจาการ์ต้า อินโดนีเชีย ได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้นจากผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งมีมากกว่า10 ประเทศ 100 กว่าคน เป็นต้น และยังมีผู้บรรยายท่านอื่นๆที่ประสบความสำเร็จในแต่ละด้านอีกมากมาย

มารับฟัง ลับคมความคิดใหม่ๆ เพียงกรอกใบสมัครและสอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 21 ม.ค.62 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-218 5858หรือ 088-136-7777092-650 4111Line @JUMCหรือ E-mail : jumcnow@jumc.in.th