เอไอเอ ประเทศไทย สานต่อโครงการ ‘AIA Sharing A Life’ ปีที่ 8 มอบ 2 ล้านบาท สนับสนุนโรงพยาบาลสนาม 20 แห่งทั่วประเทศสู้วิกฤตโควิด-19

เอไอเอ ประเทศไทย สานต่อโครงการ ‘AIA Sharing A Life’ หรือ ‘วันทำดีร่วมกัน’ ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 8 ภายใต้ธีม ‘สู้วิกฤตโควิด-19’ เพื่อตอบแทนทุกความไว้วางใจที่ได้รับจากคนไทยในฐานะบริษัทประกันชีวิตอันดับหนึ่งของประเทศ เดินหน้าผนึกกำลังพนักงานและตัวแทนประกันชีวิตร่วมกันทำความดีตอบแทนคืนสู่สังคมในช่วงเวลาที่คนไทยต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่ยังคงทวีความรุนแรงและมีอัตราผู้ติดเชื้อที่ต้องเร่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล รวมถึงโรงพยาบาลสนามเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง โดย เอไอเอ ประเทศไทย ขออยู่เคียงข้างและเป็นกำลังสำคัญให้คนไทยก้าวผ่านช่วงเวลาแห่ง ความยากลำบากจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการมอบเงินจำนวนทั้งสิ้น 2 ล้านบาท ให้กับโรงพยาบาลสนาม 20 แห่งทั่วประเทศ สำหรับนำไปช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 เพื่อเป็นการตอกย้ำถึงคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives’ ที่มุ่งสนับสนุนให้คนไทย ทั้งประเทศมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น

นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “ที่ผ่านมาโครงการ  AIA Sharing A Life ประสบความสำเร็จและได้รับกระแสตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่องในการเปิดโอกาสให้พนักงาน ตัวแทนประกันชีวิต ลูกค้า รวมถึงประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันทำความดีตอบแทนคืนสู่สังคม ผ่านกิจกรรมที่แตกต่างกันในแต่ละปีภายใต้วัตถุประสงค์เดียวกัน คือการยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับคนในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับปีที่ท้าทายที่สุดอีกปีหนึ่งนี้ ทำให้เราไม่สามารถมารวมตัวเพื่อร่วมทำความดีพร้อมกันได้

ผมในนามตัวแทนของครอบครัวชาวเอไอเอ ประเทศไทยทุกคน ตระหนักดีถึงผลกระทบอันรุนแรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19 ที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอันเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย พร้อมกันนี้พวกเรารู้สึกซาบซึ้งและขอขอบคุณสำหรับการทำงานอย่างหนักของบุคลากรทางการแพทย์ และขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยโควิด-19 ทุกคนสามารถก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้ด้วยกายและใจที่แข็งแรง ด้วยการมอบเงินสนับสนุนจำนวน 2 ล้านบาท เพื่อเป็นกำลังแก่โรงพยาบาลสนามจำนวน 20 แห่งทั่วประเทศไทย ได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด-19 เหมือนกับที่เอไอเอได้อยู่เคียงข้างคนไทยและร่วมฝ่าฟันทุกอุปสรรคเพื่อส่งเสริม ให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นมาตลอดระยะเวลา 83 ปี”

โครงการ ‘AIA Sharing A Life สู้วิกฤตโควิด-19’ ในปีนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยให้ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 อย่างปลอดภัย นำโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง และตัวแทนประกันชีวิต มอบเงินสนับสนุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2 ล้านบาทให้แก่โรงพยาบาลสนาม ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาล หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย จำนวน 20 แห่งใน 20 จังหวัด ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2564

โดยมีรายชื่อโรงพยาบาลสนามดังต่อไปนี้ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก เทศบาลเมืองนครสวรรค์ โรงพยาบาลพิจิตร โรงพยาบาลแม่สอด โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช โรงพยาบาลนครปฐม โรงพยาบาลราชบุรี โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขอุบลราชธานี โรงพยาบาลสนามหอพักมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี และโรงพยาบาลพระปกเกล้า