กรุงศรี หนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร พัฒนาต่อยอดสู่เทรนด์อนาคต พร้อมก้าวสู่บทบาทสำคัญใน Supply Chain ด้านอาหารของโลก ผ่านสัมมนาธุรกิจ

(ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) เสริมสร้างศักยภาพด้านธุรกิจแก่ลูกค้าธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ Krungsri Business Talk ที่จัดขึ้นสำหรับลูกค้าธุรกิจโดยเฉพาะ ในหัวข้อ What’s Next for Food Industry” ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร. ลัษมณ อรรถาพิช รองเลขาธิการสายการลงทุนและการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC), ศาสตราจารย์ ดร. ภาวิณี ชินะโชติ ประธานโครงการ Food Innovation & Regulation Network (FIRN), คุณไชยพัฒน์ อ่องศรี กรรมการ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานวิจัยและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มาร่วมแบ่งปันความรู้และมุมมองเพื่อให้ธุรกิจสามารถเตรียมตัวและปรับแผนให้สอดคล้องกับเมกะเทรนด์โลกและวิวัฒนาการห่วงโซ่อุปทานต่อความต้องการและรูปแบบการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต

งานสัมมนาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัมมนาออนไลน์เพื่อลูกค้าธุรกิจ หนึ่งในกิจกรรมจาก Krungsri Business เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านธุรกิจของลูกค้าธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรมสัมมนาแบ่งปันข้อมูลความรู้ มุ่งสร้างแรงบันดาลใจ และสร้างโอกาสในการต่อยอดธุรกิจให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยผู้สนใจสามารถรับชมสัมมนาออนไลน์ย้อนหลังผ่านช่องทาง Krungsri Business Empowerment Facebook และ www.krungsri.com