“สยามไวเนอรี่” ปันใจสู่ภัยหนาวกับ “การเดินทางของไออุ่น ปีที่ 9”

สยามไวเนอรี่ สานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมต่อเนื่อง เดินหน้าโครงการ การเดินทางของไออุ่น ปีที่ 9” นำทีมจิตอาสาในองค์กรเข้าถึงพื้นที่ทุรกันดาร ปันน้ำใจสู้ภัยหนาว มอบผ้าห่ม เสื้อกันหนาว และอุปกรณ์การศึกษา ณ โรงเรียนบ้านปางขุม อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

กลุ่มบริษัท สยามไวเนอรี่ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายไวน์และเครื่องดื่มของไทย มุ่งมั่นสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง สานต่อโครงการ การเดินทางของไออุ่นปีที่ 9” โดยร่วมกับอาสาสมัครจากภายในองค์กร ผู้มีจิตอาสาจากหน่วยงาน และชมรมต่างๆ ร่วมเดินทางลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ณ โรงเรียนบ้านปางขุม อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่  พร้อมส่งมอบเครื่องกันหนาว และอุปกรณ์การศึกษาให้กับนักเรียน และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว  

คุณชยพลศรศิลป์ผู้จัดการฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี นับแต่แต่เริ่มดำเนินกิจการ กลุ่มบริษัท สยามไวเนอรี่ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและช่วยเหลือสังคมด้วยโครงการและงานอาสาสมัครมากมาย โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนชนบทในประเทศไทยอย่างยั่งยืน

ซึ่งที่ผ่านมาเราแสดงตนชัดเจนที่พร้อมจะดูแลสังคมอย่างจริงใจ ด้วยการเดินทางเข้าพื้นที่ในถิ่นทุรกันดาร และห่างไกลทั่วประเทศ เพื่อศึกษาหาข้อมูลจนรู้ถึงความจำเป็นและความต้องการของเยาวชนในโรงเรียนต่างๆ จึงทำให้เกิดโครงการ การเดินทางของไออุ่นขึ้น

ซึ่งตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา สยามไวเนอรี่ ได้มอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาวไม่ต่ำกว่า 10,000ชิ้นต่อปี นอกจากนี้เรายังให้ความสำคัญกับการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกล จึงมอบอุปกรณ์การศึกษาและกีฬาแก่โรงเรียนที่ขาดแคลน ถือเป็นการตอกย้ำจุดยืนที่ชัดเจนในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวอย่างต่อเนื่อง

“และสำหรับครั้งนี้นับเป็นปีที่ 9 แล้ว เราได้เตรียมมอบเครื่องกันหนาว กระเป๋านักเรียน เสื้อกันฝน  ชุดกีฬา รวมถึงอุปกรณ์การศึกษาต่างๆ  ให้แก่นักเรียนและชาวบ้าน ในพื้นที่กว่า 280 คน ตลอดจนร่วมทำกิจกรรมและได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านอย่างใกล้ชิดด้วย

สำหรับโรงเรียนบ้านปางขุม เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่โครงการ การเดินทางของไออุ่นจากสยามไวเนอรี่ได้เดินทางไปมอบเครื่องกันหนาว อุปกรณ์การศึกษาและกีฬา รวมทั้งสิ่งของจำเป็นต่างๆ ในปีนี้

โดยตั้งอยู่บนดอยสูงจากระดับน้ำทะเล 1,300 เมตร และเนื่องจากหมู่บ้านปางขุมเป็นหมู่บ้านที่สูงและมีภูเขามาก จึงทำให้อากาศเย็นตลอดปี มีฝนตกชุกในฤดูฝน และมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดในฤดูหนาว อุณหภูมิโดยเฉลี่ยนตลอดปี 5-16 องศาเซลเซียส

นักเรียนโรงเรียนบ้านปางขุมมีอยู่ด้วยกัน 2 ชนเผ่า ได้แก่ เผ่าปกากะญอ และชนเผ่าลีซู เริ่มเปิดการสอนตั้งแต่ปี 2514 โดยความร่วมมือจากชาวบ้านสร้างเป็นอาคารชั่วคราวขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการเรียน การสอน ปัจจุบันโรงเรียน บ้านปางขุมอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมเชียงใหม่เขต 2 เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับ ชั้นอนุบาล 1 จนถึงระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (โรงเรียนขยายโอกาส) จำนวนนักเรียนทั้งหมดในปีการศึกษา 2561 มีทั้งหมด 94 คน  

ด้วยสภาพพื้นที่เป็นที่สูง การเดินทางมายังโรงเรียนบ้านปางขุม จึงค่อนข้างลำบากและมีความลาดชัน โดยจากที่ว่าการอำเภอสะเมิงมาถึงโรงเรียนบ้านปางขุม สามารถเดินทางได้โดยเส้นทางธรรมชาติและเส้นทาง รพช. ได้แก่ ดินลูกรัง 15 กม. และเส้นทาง รพช. 45 กม. รวมระยะทาง60 กม. ในช่วงฤดูฝนถนนเป็นดิน โคลนทำให้ผู้เดินทางมาโรงเรียนบ้านปางขุม จะต้องชำนาญเส้นทางบนดอย โดยรถที่จะใช้จะต้องใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อ และรถจักรยานยนต์ในการเดินทางเท่านั้น

นอกจากนี้เนื่องจากหมู่บ้านมีพื้นที่เป็นที่สูง ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตร ทำไร่ ทำนา ทำสวน และปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ผลผลิตทางการเกษตรที่ได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ประชากรส่วนใหญ่มีฐานะยากจน รายได้เฉลี่ย 10,000 บาท/ครอบครัว/ปี

ด้วยพันธกิจในการมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือสังคม  กลุ่มบริษัท สยามไวเนอรี่  จึงพร้อมที่จะเป็นองค์กรที่เติบโตเคียงคู่ไปกับชุมชนอย่างยั่งยืน โดยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการ การเดินทางของไออุ่นและกิจกรรมอื่นๆ ได้ในเว็บไซต์ www.siamwinery.com