ก.แรงงาน จับมือ “อมตะ” เปิดศูนย์บริการตรวจคัดกรองหาCOVID-19 เชิงรุก!!

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการบริหาร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และนางบุปผา กวินวศิน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และนายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมให้การต้อนรับ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในโอกาส เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 19 เชิงรุกให้แก่ผู้ประกันตนในสถานประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี เพื่อแบ่งเบาภาระจากชุมชน

ซึ่งศูนย์ดังกล่าวจัดตั้งโดยความร่วมมือระหว่าง กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โดยสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และโรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร ให้บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ในวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ ลานจอดรถด้านหลังอาคารอมตะ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จ.ชลบุรี โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้ารับการตรวจรวมกว่า 900 คน จาก 48 บริษัท

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยังได้ส่งมอบสิ่งของที่ได้รับบริจาคมาจากผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะฯ อาทิ ชุด PPE หน้ากากอามัย เจลแอลกอฮอลล์ ขนม น้ำดื่ม และอื่นๆ ให้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อนำไปใช้งานเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ต่อไป