กรุงเทพประกันชีวิต เปิดกรมธรรม์สะสมทรัพย์ เกนเฟิสต์ 424 (มีเงินปันผล) เน้นวางแผนระยะสั้น ให้ผลตอบแทนดี ในยุคดอกเบี้ยเงินฝากต่ำ

กรุงเทพประกันชีวิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ที่ตอบโจทย์ชีวิตยุคโควิด-19 ที่มีผลกระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ในระดับต่ำ จึงได้เปิดตัวกรมธรรม์สะสมทรัพย์ เกนเฟิสต์ 424 (มีเงินปันผล) ทางเลือกที่ดีในการออมเงินเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่า จ่ายเบี้ยสั้นเพียง 4 ปี คุ้มครองยาวถึง 12 ปี และให้ผลตอบแทนคืนทุกปี จับกลุ่มแพทย์ วิศวกร นักธุรกิจ กลุ่มเกษียณมั่งคั่ง สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจและตอบคำถามสุขภาพ อีกทั้งยังได้รับสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษี

ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “จากผลกระทบของโรคโควิด-19 ต่อระบบเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ส่งผลให้สถานการณ์ดอกเบี้ยมีแนวโน้มอยู่ในระดับต่ำต่อเนื่องนั้น เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับลูกค้าที่ต้องการวางแผนการออมเงินในระยะสั้นที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์กับชีวิตในยุคนี้กับกรมธรรม์สะสมทรัพย์ เกนเฟิสต์ 424 (มีเงินปันผล) เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ระยะสั้น จ่ายเบี้ยระยะสั้นเพียง 4 ปี มอบความคุ้มครองยาวถึง 12 ปี ตอบโจทย์ทั้งในเรื่องความคุ้มครองชีวิตที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นตามปีกรมธรรม์ ขณะเดียวกันก็ยังได้รับเงินคืนทุกปี 1.5% – 2% รวม 424% และเพิ่มโอกาสในการได้รับเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจและตอบคำถามสุขภาพ ทั้งยังสามารถใช้หักลดหย่อนภาษีเงินได้ได้อีกด้วย”

กรมธรรม์สะสมทรัพย์ เกนเฟิสต์ 424 (มีเงินปันผล) เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการออมเงินเพื่อเป้าหมายระยะสั้นและระยะกลาง เพื่อใช้สำหรับธุรกิจส่วนตัว หรือเพื่อการออมหลังเกษียณ จับกลุ่มพนักงานประจำ กลุ่มผู้ที่มีอาชีพเฉพาะที่มีรายได้สูง เช่น แพทย์ วิศวกร กลุ่มเจ้าของกิจการหรือนักธุรกิจ กลุ่มเกษียณมั่งคั่ง รวมไปถึงกลุ่มผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป แต่ยังต้องการสมัครทำประกันเพื่อความอุ่นใจในความคุ้มครองชีวิตและได้รับผลตอบแทน แบบประกันนี้รับประกันตั้งแต่แรกเกิด จนถึงอายุ 80 ปี