สู้ป้องกันโควิด -19 ! ABC & SPU ร่วมเครื่องช่วยรพ. กลาง

กลุ่มเพื่อนผองเพื่อนหลักสูตรABC สถาบันพัฒนาความคิดเชิงเชิงธุรกิจ SPU ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมสู้ภัยโควิด -19 ด้วยการให้เครื่องช่วยหายใจ ( High Flow Nasal Cannula ) จำนวน 3 เครื่อง 600,000 บาทให้แก่หอผู้ป่วยทางเดินหาย ใน ( RCU ) โรงพยาบาลกลางกรุงเทพมหานครเมื่อเร็ว ๆ นี้