อาคเนย์ประกันชีวิต มอบบริการลูกค้าแบบเทสุดใจ คุ้มครอง ครอบคลุม แม้เว้นระยะห่าง

นางภฤตยา สัจจศิลา กรรมการผู้จัดการบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 บริษัทฯ ห่วงใยทุกคนจึงร่วมสนับสนุนการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อลดความเสี่ยงการสัมผัสโรคจากการพบปะกัน โดยส่งมอบบริการขายประกันแบบ Digital Face to Face ที่ตัวแทนสามารถนำเสนอกรมธรรม์ประกันและให้คำปรึกษากับลูกค้าได้ผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงบริการแจ้งเตือนพร้อมชำระเบี้ยประกันชีวิต ผ่านแอปพลิเคชั่น S Plus+ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าให้สามารถเข้าถึงบริการได้ทุกที่ ทุกเวลา

รวมทั้งจัดทำโครงการกู้เงินกรมธรรม์ออนไลน์ (E-Policy Loan) ช่วยเสริมสภาพคล่องผู้เอาประกัน วงเงินเริ่มต้น 10,000 -100,000 บาทต่อกรมธรรม์ กู้ง่าย รู้ผลอนุมัติไวใน 1 วัน โดยหวังว่าจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายยามฉุกเฉินให้กับลูกค้าได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังลดระยะเวลารอคอยโรคจากเดิม 30 วัน เหลือเพียง 14 วัน สำหรับความคุ้มครองและผลประโยชน์จากสัญญาเพิ่มเติมในกลุ่มสุขภาพ (HS, HS Plus, IPD, OPD) กรณีเจ็บป่วยจากโควิด-19 เพื่อลูกค้าใหม่และลูกค้าเดิมที่ต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพอาคเนย์ประกันชีวิตภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ในส่วนของการคุ้มครองผู้เอาประกันในกรณีที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นางภฤตยา กล่าวว่า บริษัทฯ ขอยืนยันว่าผู้ถือกรมธรรม์ประกันโควิด-19 และประกันสุขภาพทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มจะได้รับความคุ้มครองจากการรักษาตัวทั้งแบบผู้ป่วยใน (IPD) ตามหลักเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข พร้อมดูแลค่ารักษาพยาบาล และค่าชดเชยรายวันจากการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล (ตามเงื่อนไขความคุ้มครองที่ระบุในกรมธรรม์) และยังครอบคลุมไปถึงการรักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม (Field Hospital) และหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) ที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นตามกระทรวงสาธารณสุข

“อาคเนย์ขอให้ทุกคนมั่นใจว่าจะได้รับความคุ้มครองอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากรมธรรม์ เพราะเราพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างทุกคนในภาวะที่ยากลำบาก เพื่อให้คลายความกังวลทั้งในแง่ค่าใช้จ่ายและการเคลมสินไหม และขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้คนไทยทุกคนสามารถจับมือกันและก้าวข้ามวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน” นางภฤตยา กล่าว