ส่องผลงานเยาวชน สร้างสรรค์ AI เพื่อสังคม-ชุมชน จากค่าย Creative AI Camp by CP All

ในวันสุดท้ายของกิจกรรมค่าย Creative AI Camp (CAIC) จัดโดยบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย และ 8 พันธมิตร ได้กระตุ้นให้เยาวชนทั้ง 40 คน ได้นำองค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้จากการเข้าค่ายตลอด 4 วัน มาพัฒนาเป็นไอเดียในการใช้ AI สร้างสรรค์และเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น สร้างความสุขให้ทุกคนโดยคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ

ผลงานไอเดียสร้างสรรค์ จากเยาวชน 8 กลุ่ม มีแนวคิดที่น่าสนใจเน้นไปที่การช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะ ผลงาน จาก 4 กลุ่มที่ได้รับรางวัล Creative AI Awards ในครั้งนี้ถ้านำไปพัฒนาต่อยอดจะสร้างมูลค่าเพิ่มทางสังคมอย่างน่าติดตาม

เริ่มจาก กลุ่ม AI มีเรา  เยาวชนกลุ่มนี้ออกไอเดียให้ AI เรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทน ดึง AI เข้ามามีส่วนช่วยในการวิจัยพลังงานทดแทนประเภทต่าง ๆ ทั้งหาสถานที่ตั้งที่เหมาะสม หาแนวทางพัฒนาพลังงานทดแทนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในราคาที่ถูกลง เนื่องจากปัจจุบันราคาค่าใช้จ่ายพลังงานทดแทนค่อนข้างสูง

กลุ่มต่อมา Sigma X equal MA กลุ่มนี้ออกแบบแอป “KAIKONG” หรือ ขายของ” มีฟังก์ชันแนะนำสินค้าที่ร้านค้าใกล้ๆ ด้วยวัตถุประสงค์ให้ร้านโชห่วยและร้านสะดวกซื้อสามารถอยู่ร่วมกันได้

กลุ่มไก่ ก็มีไอเดียสุดเจ๋ง โชว์แนวคิดพัฒนาถังขยะอัจฉริยะ หรือ Smart Bin ใช้ AI เข้ามาช่วยแนะนำเรื่องการทิ้งขยะ แก้ปัญหาคนทิ้งขยะไม่ถูกถัง

และสุดท้ายกลุ่ม Hextreme กับโปรเจค Zero hunger ออกแบบ AI ให้เข้ามาช่วยบรรเทาปัญหาขาดแคลนอาหาร โดยพยายามคำนวณปริมาณอาหารเหลือก่อนที่จะหมดอายุ และนำเอาอาหารเหล่านั้นไปแจกจ่ายให้กับโรงเรียนที่มีความต้องการ

ค่ายนี้นอกจากจะทำให้เกิดการสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ แล้ว ยังได้ช่วยสร้างสรรค์ทักษะและโลกใบใหม่ให้แก่เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการไปพร้อมๆ กันด้วย

น.ส.ปนรรฐพร ตังกวย นักเรียนชั้น ม.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน หนึ่งในผู้เข้าร่วมค่ายCreative AI Campเล่าว่า หลายคนอาจคิดว่า AI จะมาแทนที่คน แต่ในมุมมองของเธอ AI จะเข้ามาช่วยเติมเต็มความสามารถและอำนวยความสะดวกให้กับคนในสังคม ถ้าในอนาคตสามารถนำ AI ไปต่อยอด และพัฒนาการใช้ชีวิต รวมถึงนำโปรเจ็กต์ที่มีประโยชน์ของเพื่อนๆ ทั้งกลุ่มไปขยายผลให้สามารถใช้งานได้จริง ก็เชื่อว่าจะช่วยให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาได้อย่างก้าวกระโดด

คนไทยมีไอเดีย มีความคิดสร้างสรรค์ แต่ปัญหาสำคัญคือขาดผู้สนับสนุน ค่ายนี้จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาประเทศไทยให้ไม่เป็นสองรองชาติอื่น เพราะทักษะต่างๆ ที่ได้รับจากค่ายนี้ ล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่จะเกิดขึ้นในโลกยุคใหม่” ปนรรฐพร ย้ำ

ทั้งนี้ เธอตั้งเป้าหมายในชีวิตว่าต้องการจะเติบโตขึ้นเป็นแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้คน โดยความรู้ด้าน AI ที่ได้รับจากค่ายนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบวิชาชีพแพทย์ของเธอด้วย เพราะปัจจุบันAI ได้เข้ามามีบทบาทในทางการแพทย์แล้ว เช่น AI ที่เข้ามาช่วยเหลือด้านการผ่าตัด ทำให้การผ่าตัดแม่นยำมากขึ้น

ด้านน้องอาร์ม-ณัชพล อมรรัชตพงษ์ นักเรียนชั้น ม.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย บอกว่า ตัวเขาเองมีโครงการระยะยาว 10-20 ปีร่วมกับเพื่อน ในการนำ AI เข้ามาช่วยเหลือทางด้านการแพทย์ เนื่องจากมองว่าประเทศไทยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ หาก AI เข้ามาเป็นผู้ช่วยของคุณหมอได้ ก็น่าจะช่วยบรรเทาปัญหาดังกล่าวลงได้  สิ่งหนึ่งที่ชอบมากในค่าย Creative AI Camp คือได้เรียนรู้ทักษะกีฬาหมากล้อม หรือ โกะ เนื่องจากทำให้ได้ฝึกทักษะการคิด การวางแผน สอดคล้องกับการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) ของ AI อีกด้วย

ไม่ต่างจาก น้องกู๊ด-สิรภัทร เจษฎาพรชัย นักเรียนชั้น ม.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ที่บอกเช่นกันว่า ปัญหาความยากจน ส่งผลให้คนจำนวนหนึ่งขาดโอกาสในการเข้าถึงยาและการรักษาที่มีคุณภาพ ในอนาคตจึงอยากจะพัฒนา AI ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้ AI สามารถเข้าไปช่วยทุกคนให้มีโอกาสเข้าถึงยาและการรักษาได้มากขึ้น ในราคาที่ถูกลง

ส่วนน้องจั๊ด-กรณิศ ตั้งศรีไพโรจน์ นักเรียนชั้น ม.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันหนึ่งในเยาวชนที่ได้รับโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในค่าย Creative AI Camp บอกว่า เนื่องจากการเรียนการสอนในห้องเรียนปัจจุบันยังไม่ได้มีเรื่องAI ให้เรียนมากนัก การเข้าร่วมค่ายครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนการเปิดโลกใบใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิม ได้เข้าถึงองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ AI เข้าใจกระบวนการ เข้าใจเรื่องราวเชิงลึกเกี่ยวกับ AI มากขึ้น

นอกจากองค์ความรู้แล้ว ค่ายนี้ยังทำให้ได้มิตรภาพที่ดี ได้รู้จักกับเพื่อนใหม่ๆ ที่มาจากคนละโรงเรียน อาศัยอยู่คนละจังหวัด ที่สำคัญแม้ต่างคนจะต่างที่มา แต่ค่ายนี้ก็ช่วยหลอมให้ทุกคนทำงานร่วมกันได้ ได้มีโอกาสฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นและยอมรับซึ่งกันและกัน” น.ส.กรณิศ กล่าว

นี่คือแนวคิดของเยาวชนไทยที่จะร่วมสร้างสังคม สร้างชาติในอนาคต ซีพี ออลล์ และ พันธมิตรเล็งเห็นศักยภาพของเยาวชนกลุ่มนี้จึงได้ผลักดันต่อเนื่อง ต้นปี 2562 ผู้ได้รับรางวัล Creative AI Awards ทั้ง 4 ทีม จะได้รับโอกาสไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ (เวิร์คช็อป) เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ นับว่าเป็นโอกาสที่ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆ

ขณะที่นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ บอกว่า ค่าย Creative AI Camp จัดโดยซีพี ออลล์ เป็นความมุ่งหวังที่มอบโอกาสและเสริมสร้างความรู้ตามปณิธานองค์กรของซีพี ออลล์ในการ ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” ด้วนการผนึกกำลังพันธมิตรร่วมกับAdvanced Robotic Center มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์มหาวิทยาลัยพะเยาบริษัท ไอโนว์พลัส จำกัด, AceRevo, สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (พีเอที) และเครือข่ายโรงเรียนประชารัฐ ซึ่งเป็นภาคการศึกษาที่มีศักยภาพ มีบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีที่มีความพร้อมในการมาร่วมแบ่งปันความรู้ เปิดมุมมองใหม่ๆ กระตุ้นให้เยาวชนได้คิดสิ่งใหม่ๆ ผ่านกระบวนการพัฒนา AI อย่างรอบด้าน