บีโอไอบุก 3 เมืองอุตฯแดนกิมจิ เจาะบริษัทเป้าหมายใหม่-ดึงลงทุนในไทย

บีโอไอโรดโชว์ 3 เมืองอุตสาหกรรมเกาหลีใต้ หารือ 30 บริษัทเป้าหมายรายใหม่ ชวนลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายในไทย อาทิ เครื่องมือแพทย์ ดิจิทัล พร้อมมอบบีโอไอประจำกรุงโซลติดตามใกล้ชิด มั่นใจนักลงทุนเกาหลีมาไทยตามนโยบาย New Southern Policy ของรัฐบาลเกาหลี

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า เมื่อช่วงต้นเดือน ธ.ค.61 บีโอไอและสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนประจำเกาหลีใต้ (บีโอไอโซล) ได้เดินทางไปชักจูงการลงทุนในนครปูซาน อุลซาน และชางวอน ซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศเกาหลีใต้ โดยได้พบปะหารือกับผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลท้องถิ่น หอการค้าและสภาอุตสาหกรรม และนักธุรกิจรายสำคัญในอุตสาหกรรมเครื่องจักร เครื่องมือแพทย์ ชิ้นส่วนรถยนต์ กลุ่มดิจิทัล และโลจิสติกส์

“บีโอไอได้พบปะหารือกับนักธุรกิจเกาหลีใน 3 เมือง รวมจำนวนกว่า 30 บริษัท ซึ่งต่างก็แสดงความสนใจต่อการเข้ามาลงทุนในประเทศไทย และได้ซักถามในหลายประเด็น เช่น ค่าแรง ขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจ การขอสมาร์ทวีซ่า การหาผู้ร่วมทุน ความคืบหน้าของโครงการอีอีซี และสิทธิประโยชน์สำหรับการลงทุนทั้งในและนอกอีอีซี ซึ่งได้มอบหมายให้สำนักงานบีโอไอที่เกาหลีติดตามนักธุรกิจกลุ่มนี้อย่างใกล้ชิดต่อไป”

“ช่วงนี้เป็นจังหวะเหมาะที่จะดึงการลงทุนจากเกาหลี โดยเฉพาะจากเมืองปูซาน อุลซาน และชางวอน ที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรมหลัก เนื่องจากต้นทุนค่าแรงในเกาหลีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และมาตรการจำกัดชั่วโมงการทำงานของแรงงาน ทำให้บริษัทเกาหลีในภาคอุตสาหกรรมการผลิตเริ่มมองหาแหล่งลงทุนนอกประเทศ ประกอบกับรัฐบาลเกาหลีมีนโยบาย New Southern Policy ที่จะกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับกลุ่มประเทศอาเซียนให้แน่นแฟ้นขึ้น จึงเป็นแรงผลักดันให้นักธุรกิจเกาหลีสนใจภูมิภาคอาเซียนและประเทศไทยมากขึ้น โดยเฉพาะในปีหน้าที่ไทยจะเป็นประธานอาเซียน จึงเป็นโอกาสดีที่ไทยจะแสดงศักยภาพทางเศรษฐกิจ และใช้จังหวะนี้ดึงการลงทุนจากเกาหลีให้มากขึ้น” นายนฤตม์ กล่าว

ทั้งนี้ เมืองปูซานเป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของเกาหลี มีความโดดเด่นด้านการเป็นเมืองท่าและศูนย์กลางโลจิสติกส์ เป็นเมืองต้นแบบสมาร์ทซิตี้ของเกาหลี มีศูนย์ทดสอบระบบต่างๆ ของสมาร์ทซิตี้ (IoT-based Smart City Open Platform) นอกจากนี้ยังเป็นเมืองอุตสาหกรรมหลักที่ผลิตรถยนต์ เครื่องจักร และการต่อเรือ โดยมีสัดส่วนถึงครึ่งหนึ่งของประเทศ 

สำหรับเมืองอุลซาน เป็นเมืองที่มีรายได้ต่อหัวสูงที่สุดของเกาหลี มีความโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมรถยนต์ การต่อเรือและพลังงาน เป็นฐานการผลิตหลักของบริษัทฮุนได มอเตอร์ และฮุนได เฮฟวี่ อินดัสตรีส์ และมีศูนย์วิจัยและพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าที่ทันสมัยที่สุดของประเทศ 

ส่วนเมืองชางวอน มีความโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องจักร รวมทั้งอุปกรณ์และชิ้นส่วนของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เป็นฐานการผลิตของบริษัทที่สำคัญ เช่น กลุ่มดูซาน ฮันฮวา เอสทีเอ็กซ์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาของแอลจี เป็นต้น 

ทั้งนี้ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2557 – 2561 (ก.ย.) มีโครงการลงทุนจากเกาหลีใต้ยื่นขอรับการส่งเสริม จำนวน 162 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 34,400 ล้านบาท