Top Influential Brands 2018

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบรางวัล Top Influential Brands 2018 จากสถาบัน Influential Brands  ประเทศสิงคโปร์ ให้แก่นางดวงเดือน คงคาสวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสุดยอดแบรนด์ จากผลการสำรวจวิจัยทางการตลาดของศูนย์เชี่ยวชาญตลาดภูมิภาคเอเชีย ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ