สินมั่นคงอยากเห็นเด็กไทยสุขภาพดี

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ยังคงเดินหน้าพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยในโรงเรียนให้มีมาตรฐานมากขึ้น โดยได้สานต่อกิจกรรมบริจาคอุปกรณ์เครื่องใช้ในห้องพยาบาล เวชภัณฑ์ หน้ากากอนามัยและเจลล้างมือแอลกอฮอล์ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของเด็กนักเรียน และครูในโรงเรียน จากสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังระบาดในขณะนี้

พร้อมอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน ภายใต้โครงการ สินมั่นคงอยากเห็นเด็กไทยสุขภาพดีต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนมีห้องพยาบาลที่พร้อมด้วยอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน เพื่อรองรับนักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน สำหรับการรักษาพยาบาลในเบื้องต้น โดยตลอดการดำเนินโครงการดังกล่าว บริษัทฯ ได้มอบอุปกรณ์ในห้องพยาบาลและเวชภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนไปแล้วกว่า 60 แห่งทั่วประเทศ