DITP เตรียมเสริมทัพผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยเข้าร่วมประกวดรางวัล ELMA ประจำปี 2564

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในหัวข้อ “การเขียน Organization Report” ภายใต้โครงการประกวดรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจำปี 2564 (Excellent Logistics Management Award : ELMA 2021) เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ที่สนใจเข้าร่วมสมัครโครงการฯ

กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ครั้งนี้ เน้นการให้ความรู้ในการเตรียมตัวของผู้ประกอบการโลจิสติกส์ด้านการจัดทำเอกสารประกอบการสมัครรางวัล ELMA การทำความเข้าใจหลักเกณฑ์ในการตัดสินรางวัล และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้ารับคำปรึกษากับทีมวิชาการแบบตัวต่อตัวอีกด้วย โดยจะจัดขึ้น ในวันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.30 น. ณ ห้อง Victor 4 , Victor Club ชั้น 7 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ (สามย่านมิตรทาวน์)

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ทางwww.tradelogistics.go.th/elma โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line : @elma.ditp หรือ Call Center 063-496-8765