‘Krungsri Research’ปรับลดคาดการณ์ GDP ปี 64 ลงเหลือ 2.5% จาก 3.3% ท่ามกลาง COVID-19 ละลอกใหม่

ศูนย์วิจัยกรุงศรี เผยแบบจำลองที่ชี้ให้เห็นว่าคลื่นลูกที่สองของการติดเชื้อรายใหม่มีแนวโน้มสูงสุดในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์และเส้นโค้งอาจแบนลงในช่วงครึ่งหลังของเดือน หลังจากสงบไปครึ่งปีจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างมากตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมโดยมากกว่า 5,000 คนเป็นมากกว่า 10,000 คนในช่วงต้นเดือนมกราคม การแพร่กระจายของไวรัสในรอบล่าสุดเร็วกว่ารอบแรกมากในช่วงกลางเดือนมีนาคมถึงเมษายน 2563 จากระดับการแพร่กระจายและความรุนแรงของไวรัสในปัจจุบันแบบจำลองของ Krungsri Research ชี้ให้เห็นว่าการคาดการณ์ค่ามัธยฐานของการติดเชื้อในประเทศมีแนวโน้มสูงสุดใน ต้นเดือนกุมภาพันธ์และเส้นโค้งอาจแบนลงในช่วงครึ่งหลังของเดือน เป็นผลให้การปิดล็อกบางส่วนในบางจังหวัดน่าจะดำเนินต่อไปจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์

ทั้งนี้ จากการปิดกั้นพื้นที่บางส่วนเป็นเวลาสองเดือนและการกระตุ้นที่มากขึ้นการคาดการณ์การเติบโตของ GDP ในปี 2564 ของศูนย์วิจัยกรุงศรีลดลง 0.8% เหลือ 2.5% ในปีนี้เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดที่คาดว่าจะทำให้การเติบโตของ GDP ในปี 2564 ลดลง 2.0% แต่มาตรการกระตุ้นอื่นๆ อาจเพิ่ม 1.2% ให้กับการเติบโต การคาดการณ์ ล่าสุดศูนย์วิจัยกรุงศรีตั้งอยู่บนสมมติฐานต่อไปนี้ 1. เส้นโค้งของผู้ติดเชื้อรายใหม่จะแบนลงในช่วงครึ่งหลังของเดือนกุมภาพันธ์โดยมีการปิดกั้นบางส่วนเป็นเวลาสองเดือนซึ่งคล้ายคลึงกับมาตรการ จำกัด ในปัจจุบัน 2. รัฐบาลจะให้การใช้จ่ายพิเศษมูลค่า 200,000 ล้านบาทเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากการระบาดใหญ่ในไตรมาส 1/21 และเพื่อกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภายหลัง และ3. การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 จะครอบคลุมคนไทยเกือบครึ่งหนึ่งภายในสิ้นปีนี้ตามแผน รัฐบาลคาดว่าจะฉีดวัคซีนให้กับประชาชน 13 ล้านคนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคมและอีก 17.5 ล้านคนใน 2H21

ขณะที่ GDP ไตรมาส1 ของปี 2564 คาดการหดตัวอยู่ที่ประมาณ -4.0% YoY เนื่องจากอุปทานที่หยุดชะงักและความต้องการช็อกในปีนี้จะรุนแรงน้อยกว่าการระบาดระลอกแรก โดยโควิด -19 ระลอกใหม่จะชะลอการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่องจาก รัฐบาลคาดว่าจะปิดล็อกเพียงบางส่วน ในบางจังหวัดที่ไม่มีเคอร์ฟิวเมื่อเทียบกับการปิดกั้นอย่างหนักด้วยเคอร์ฟิวส์เป็นเวลาหลายเดือนในการระบาดรอบแรก นี่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบเชิงลบที่ จำกัด ทั้งการหยุดชะงักของอุปทานในประเทศและการช็อกของอุปสงค์ในปีนี้ รวมถึงการหยุดชะงักของอุปทานบนเรือในขณะนี้มีความรุนแรงน้อยกว่าปีที่แล้ว และด้วยเหตุผลข้างต้นผลของรายได้น่าจะเป็นลบน้อยกว่าการระบาดรอบแรก

สำหรับ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในปีนี้จะเป็นไปอย่างราบรื่นท่ามกลางความท้าทาย เมื่อมองไปข้างหน้าการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย (เมื่อเทียบเป็นรายปี) คาดว่าจะกลับมาเป็นบวกจากไตรมาส 2/2561 และจะอ่อนตัวลงกว่าที่เราคาดไว้ก่อนหน้านี้เพียงเล็กน้อยโดยได้รับแรงหนุนจากผลกระทบจากฐานที่ต่ำในปีที่แล้วเท่านั้น แต่ยังรวมถึงแรงกระตุ้นของรัฐบาลอีกด้วย มาตรการความต้องการที่ถูกกักเก็บที่เพิ่มขึ้นการฉีดวัคซีน COVID-19 การปรับปรุงการท่องเที่ยวในประเทศและการฟื้นตัวของอุปสงค์จากต่างประเทศ อย่างไรก็ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจะไม่แน่นอนท่ามกลางความท้าทายข้างหน้ารวมถึงความไม่แน่นอนจากการแพร่ระบาดและการฉีดวัคซีนการท่องเที่ยวต่างประเทศที่ซบเซาการว่างงานที่สูงและหนี้ที่เพิ่มขึ้นรวมถึงความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศ

เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเป็นระยะๆ จะเห็นว่ามาตรการทางการคลังและการผ่อนคลายทางการเงินตามเป้าหมายควรมีความเหมาะสมมากกว่าการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

แม้ว่าเราจะปรับลดประมาณการการเติบโตทางเศรษฐกิจในปีนี้ แต่กนง. มีแนวโน้มที่จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับต่ำเป็นประวัติการณ์ที่ 0.50% เนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้ ประการแรกเศรษฐกิจไทยบางส่วนสามารถฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องจากโมเมนตัมของการส่งออกการปรับปรุงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและโครงการโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงการเติบโตของการบริโภคในกลุ่มที่มีรายได้ปานกลางถึงสูง ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมีการผ่อนคลายทางการเงินในวงกว้าง (หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม) และไม่น่าจะช่วยเหลือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบหลายกลุ่มเช่นธุรกิจขนาดเล็กคนงานที่ทำงานด้วยตนเองและผู้มีรายได้น้อย ประการที่สองเนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจะไม่สม่ำเสมอและไม่สม่ำเสมอในภาคเศรษฐกิจและพื้นที่เราเชื่อว่าการกระตุ้นทางการคลังและการผ่อนคลายทางการเงินที่เป็นเป้าหมายควรมีความเหมาะสมมากกว่าในการสนับสนุนการฟื้นตัวมากกว่าการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

มุมมองล่าสุดของศูนย์วิจัยกรุงศรี เป็นไปตามการคาดการณ์ค่ามัธยฐานของการติดเชื้อในประเทศ อย่างไรก็ตามการกระจายของการคาดการณ์การติดเชื้อด้วยพื้นที่แรเงาที่กว้างมากไม่เพียง แต่สะท้อนให้เห็นถึงความไม่แน่นอนอย่างรุนแรงรอบ ๆ การระบาดของ COVID-19 เท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นแผนภูมิการติดเชื้อที่เอียงขึ้นด้วย ดังนั้นเราจึงไม่ตัดโอกาสในการลดอัตราดอกเบี้ยในกรณีของการระบาดที่ไม่สามารถควบคุมได้ซึ่งจะสร้างผลกระทบเชิงลบในวงกว้างต่อส่วนโดยรวมของเศรษฐกิจจากการหยุดชะงักของอุปทานอย่างรุนแรงและความต้องการช็อกทั่วประเทศ