วีซ่า ประกาศกลยุทธ์เพิ่มศักยภาพความปลอดภัยในการชำระเงิน ก้าวสู่สังคมไร้เงินสด

วีซ่า บริษัทผู้ให้บริการด้านการชำระเงินในรูปแบบดิจิตอลระดับโลก ประกาศโรดแมปเสริมสร้างสักยภาพความปลอดภัยในการชำระเงินของประเทศไทยในอนาคต (Future of Security Roadmap for Thailand) เพื่อเป็นแนวทางและแผนการทำงานในอีก ปี ข้างหน้า

โดยโรดแมปของวีซ่า มุ่งเน้นในแผนงานที่จะช่วยให้พัฒนาการด้านความปลอดภัยเดินหน้าไปพร้อมกับเทคโนโลยีและรูปแบบการชำระเงินที่มีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมาตรการความปลอดภัยที่สำคัญ ได้แก่

  • ลดความสำคัญของข้อมูลลง ด้วยการเอาข้อมูลที่สำคัญออกจากระบบนิเวศทั้งหมดและทำให้ข้อมูลที่โจรกรรมไปไร้ประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อ
  • เสริมมาตรการป้องกันเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและรายละเอียดของบัญชี
  • ใช้ประโยชน์จากข้อมูล ด้วยการตรวจจับการโจรกรรมก่อนที่จะเกิดขึ้นจริง และเพิ่มความมั่นใจในการอนุมัติยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • รวมพลังทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือบัตร เจ้าของบัญชี และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างผู้ให้บริการและร้านค้า ให้มีบทบาทในการเสริมสร้างความปลอดภัยในทุกมิติของระบบการชำระเงิน

สุริพงษ์ ตันติยานนท์ ผู้จัดการวีซ่า ประจำประเทศไทย กล่าวว่า เรารู้สึกภูมิใจที่ได้แถลงโรดแมปเสริมสร้างศักยภาพการรักษาความปลอดภัยในการชำระเงินให้แก่ประเทศไทยในอนาคต การเสริมความปลอดภัยในระบบนิเวศเชิงพาณิชย์เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด และเป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างเครือข่ายการชำระเงิน ผู้บริโภค ธนาคาร และหน่วยงานภาครัฐ ในขณะที่เทคโนโลยีเอื้อให้เกิดนวัตกรรมในการชำระและรับเงินในรูปแบบใหม่ๆ แต่ในขณะเดียวกันก็นำมาซึ่งความเสี่ยงในรูปแบบใหม่ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและเตรียมความพร้อมรับมือกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เราต้องร่วมมือกับทุกภาคส่วน และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ความสำคัญกับการสร้างระบบรักษาความปลอดภัยให้เท่าเทียมกับการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ในการชำระเงิน

การแถลงโรดแมปในครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ระบบการชำระเงินในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยนวัตกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การชำระเงินผ่านสมาร์ทโฟนที่เข้ามาเพิ่มประสบการณ์การชำระเงินให้กับผู้บริโภค โดยผลจากการสำรวจเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องทัศนคติการชำระเงินของผู้บริโภคของวีซ่า ชี้ให้เห็นว่าความปลอดภัยยังคงเป็นตัวแปรสำคัญสำหรับผู้บริโภคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยสองในสามของผู้ทำแบบสำรวจ (67%) กังวลเรื่องความปลอดภัยในข้อมูลส่วนตัวของพวกเขาเมื่อต้องทำการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟน

นอกจากนั้น ผู้บริโภคชาวไทยระบุถึงสามเหตุผลหลักที่พวกเขากังวลมากที่สุดในการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อชำระเงิน ได้แก่ กลัวว่าสมาร์ทโฟนจะถูกขโมยหรือหล่นหาย กลัวว่าจะถูกโจรกรรมข้อมูล และกลัวโดนติดตั้งมัลแวร์หรือไวรัสบนสมาร์ทโฟนของพวกเขา

วีซ่าได้ทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น สถาบันการเงิน ร้านค้า ผู้กำหนดนโยบาย ผู้บังคับใช้กฎหมาย และเจ้าของบัญชี ในการเสริมความปลอดภัยในการชำระเงิน โรดแมปการรักษาความปลอดภัยในการชำระเงินของประเทศไทยในอนาคตของวีซ่า (Future of Security Roadmap for Thailand) คือผลลัพธ์จากการประชุม ปรึกษาหารือ และการทำงานร่วมกันอย่างครอบคลุม เพื่อจัดทำเป็นแผนแม่บทสำหรับการรักษาความปลอดภัยของการชำระเงินในประเทศไทย

นอกจากนี้ วีซ่ายังได้มีการทำโรดแมปในหลายประเทศทั่วโลกเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับระบบนิเวศเชิงพาณิชย์ในระดับสากล ทั้งนี้ยังได้ทำงานควบคู่กันไปกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยเพื่อปรับมาตรการความปลอดภัยให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน