เอเอ็มอาร์ เอเซีย ร่วมพิธีเปิดรถไฟฟ้าสายสีเขียว-สายสีทอง

มารุต ศิริโก กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดให้บริการเดินรถโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต) จำนวน 7 สถานี พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมพิธีเปิดการเดินรถโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง สายสีทอง ระยะที่ 1 (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-สถานีคลองสาน) พร้อมทั้งทดลองโดยสารขบวนรถไฟฟ้าสายสีทองจากสถานีกรุงธนบุรีถึงสถานีคลองสาน ซึ่งรถไฟฟ้าสายสีทองนี้ถือเป็นความภูมิใจของบริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด ที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาขึ้นมา

เพราะได้รับการออกแบบและติดตั้งระบบเดินรถไฟฟ้าด้วยวิศวกรชาวไทย ไม่ว่าจะเป็นงานด้านโยธา ระบบราง ระบบไฟฟ้า ระบบ SCADA หรือส่วนติดตามควบคุมติดต่อสื่อสาร ซอฟต์แวร์ควบคุมระบบการเดินรถทั้งหมดก็เขียนโดยคนไทยและยังสามารถออกแบบให้เชื่อมต่อไปยังศูนย์ควบคุมการเดินรถไฟฟ้าที่สถานีหมอชิตได้อีกด้วย ทำให้การเชื่อมโยง 3 จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี และ สมุทรปราการ แบบไร้รอยต่ออีกด้วย