แบงค์แห่ปิดสาขา หนี COVID-19 ชั่วคราว

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ในจังหวัดสมุทรสาคร ส่งผลให้ธนาคารหลายแห่ง ต้องแจ้งทำการปิดสาขาในพื้นที่ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 63 เป็นต้นไป หรือจนกว่ามีประกาศเปลี่ยนแปลง
ลูกค้าสามารถใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาใกล้เคียงได้ตามปกติ