ครบ 1 ปีความร่วมมือระหว่างเฮงเค็ลและพลาสติกแบงก์ เพื่อแก้ไขปัญหาพลาสติกในทะเล

เป็นเวลาหนึ่งปีแล้วที่เฮงเค็ลได้ร่วมมือกับพลาสติกแบงก์ ในการก่อตั้งศูนย์รับซื้อพลาสติก 3 แห่งขึ้นในเฮติ และรวบรวมพลาสติกจากท้องทะเลแล้วมากกว่า 35 ตันจนถึงปัจจุบัน เฮงเค็ลยังได้ริเริ่มนำพลาสติกที่เก็บได้เหล่านั้น หรือที่เรียกว่า โซเชียลพลาสติก (Social Plastic) มาใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตบรรจุภัณฑ์มากมายเพื่อช่วยลดปัญหาขยะในมหาสมุทร

พลาสติกแบงก์ เป็นองค์กรธุรกิจเพื่อสังคมที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2556 ซึ่งมุ่งลดขยะในมหาสมุทรและแม่น้ำลำคลอง โดยเฉพาะในประเทศที่ยังขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการขยะ โดยมีรูปแบบคือชุมชนท้องถิ่นจะนำขยะพลาสติกที่เก็บรวบรวมได้มาแลกเป็นเงิน สินค้า หรือบริการ ที่ศูนย์รับซื้อพลาสติก จึงช่วยสร้างโอกาสให้กับคนยากจน ภายใต้ความร่วมมือกับเฮงเค็ล พลาสติกแบงก์ได้สร้างศูนย์รับซื้อขยะพลาสติกขึ้นใหม่ 3 แห่งในเฮติ ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก ซึ่งจนถึงปัจจุบันได้มีการรวบรวมพลาสติกแล้วมากกว่า 35 ตัน หรือเทียบเท่ากับขวดน้ำดื่มมากกว่า 1.2 ล้านขวด

พลาสติกที่เก็บรวบรวบมาจะถูกคัดแยกและผ่านกระบวนการ ก่อนนำไปรีไซเคิลเพื่อสร้างคุณค่าเป็น โซเชียลพลาสติก” ซึ่งสามารถใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ของสินค้าต่างๆ ได้ โดยเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเฮงเค็ลได้เริ่มนำโซเชียลพลาสติกมาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ครั้งแรกในการผลิตขวด 25,000 ใบสำหรับผลิตภัณฑ์ซักล้างและทำความสะอาด โดยในปี 2562 กลุ่มธุรกิจบิวตี้แคร์และกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ซักล้างและทำความสะอาด มีแผนจะเพิ่มการใช้โซเชียลพลาสติกให้มากขึ้นในสายผลิตภัณฑ์บางส่วน ซึ่งเมื่อรวมทั้งหมดแล้วจะถือเป็นการผลิตเชิงอุตสาหกรรมที่ใช้โซเชียลพลาสติกมากที่สุดในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะเปิดศูนย์รับซื้อพลาสติกแห่งใหม่เพิ่มเติม

เดวิด แคทซ์ ซีอีโอ ของพลาสติกแบงก์ กล่าวว่า พลาสติกแบงก์มีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้โลกของเราดีขึ้น ความร่วมมือกับเฮงเค็ลถือเป็นหนึ่งในตัวอย่างของความสำเร็จจากการทำงานเป็นพันธมิตร ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาขยะแบบองค์รวม และยังได้ช่วยเหลือกลุ่มคนที่ยากจนที่สุดในโลกด้วยในขณะเดียวกัน

จากกลยุทธ์ในการใช้บรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน เฮงเค็ลได้ตั้งเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยเฮงเค็ลจะใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลได้ นำกลับมาใช้ใหม่ หรือย่อยสลายได้ ให้ได้ 100% ภายในปี 2568 (ยกเว้นบรรจุภัณฑ์กาวที่อาจไม่สามารถรีไซเคิลได้) และเพื่อให้เป้าหมายดังกล่าวสำเร็จ เฮงเค็ลได้ทำงานร่วมกับพันธมิตรที่แข็งแกร่งในหลากหลายอุตสาหกรรมและจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ นอกจากความร่วมมือกับพลาสติกแบงก์แล้ว เฮงเค็ลยังมีส่วนร่วมกับองค์กรอื่นๆ เช่น “New Plastics Economy” ซึ่งเป็นโครงการของมูลนิธิเอลเลน แมคอาเธอร์