กสิกรไทยรับ 3 รางวัล จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย และศศินทร์

นางกิติยา ฤกษ์ภูริทัต  และนายฉลอม พาทัน  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย พร้อมด้วย นายเชษฐพันธุ์ ศิริดานุภัทร Senior Principal Visionary Architect บริษัท กสิกร แล็บส์ จำกัด เป็นผู้แทนธนาคาร รับมอบรางวัลระดับ Distinguished จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน รางวัล SMEs Excellence Awards 2020 ซึ่งรับร่วมกับบริษัท แลนด์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป จำกัด ลูกค้าธนาคาร และรางวัลความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในงาน Thailand Corporate Excellence Awards 2020 ปีที่ 18 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้